“Nederlandse belastingrulings hebben internationaal slechte reputatie”

Toonaangevende fiscalisten stellen dat de praktijk van de Nederlandse Belastingdienst om multinationals vooraf zekerheid te geven over hun fiscale verplichtingen in een kwaad daglicht staat. Zeker bij internationale afspraken.

De fiscalisten bepleiten dat in het Financieele Dagblad. Fiscalist Michiel Spanjers, die tussen 2006 tot 2012 minister van Financiën Jan Kees de Jager adviseerde, stelt voor helemaal niet meer van dit soort afspraken te maken. De andere fiscale experts gaat dit te ver.  

Zo bestrijdt fiscaal econoom Leo Stevens het hardnekkige maar onjuiste beeld dat het bij rulings steeds om onwettige afspraken zou gaan. Volgens de emeritus hoogleraar is het probleem dat lang niet altijd duidelijk is wat wel en niet binnen bewoordingen, doel en strekking van wet en internationale rechtsorde past. Terwijl ondernemingen wel moeten weten waar zij fiscaal aan toe zijn en niet altijd kunnen wachten op een wetsinterpretatie van de rechter. Dan biedt een afspraak met de fiscus de gewenste zekerheid. 

Stevens stelt dat harmonisatie van de vennootschapsbelasting op Europees niveau helpt om belastingontwijking en verkapte staatssteun in te tomen. Verder pleit hij voor een onafhankelijke toezichthouder op de Belastingdienst, die ook de rechtmatigheid van rulings in de gaten houdt.

Na de economische crisis van 2008 zijn de internationale inspanningen opgevoerd om multinationals hun 'eerlijke aandeel' in de belastingen te laten betalen. Een dergelijk initiatief is BEPS ontwikkeld door Oeso, de denktank van ontwikkelde economieën. Dat moet voorkomen dat multinationals hun belastinggrondslag uithollen en winsten verschuiven om minder belasting te hoeven betalen. De Europese Unie heeft richtlijnen aangenomen om dergelijke belastingontwijking te bestrijden.

Gerelateerde artikelen