‘Let bij de RDA op verrekening in het juiste belastingjaar’

Bedrijven die gebruikmaken van de WBSO hebben met de RDA een extra aftrekpost voor de kosten en uitgaven die zij maken bij R&D-werkzaamheden. PNO Consultants meldt dat de dagtekening van de RDA-beschikking bepalend is voor het jaar waarin het fiscale voordeel verrekend kan worden. Vooral bij correctiebeschikkingen gaat dit vaak fout en levert dit extra belastingheffing en boetes op.

Als tijdens de verplichte mededeling (binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de RDA-beschikking betrekking heeft) blijkt dat de daadwerkelijk gemaakte kosten en uitgaven lager zijn uitgevallen dan wat er is verleend, dan volgt voor het verschil een correctie-RDA-beschikking. Deze correctie dient ten bate van de winst te worden gebracht in de aangifte winstbelasting. De dagtekening van de correctie-RDA-beschikking is bepalend voor het jaar waarin dit bedrag in de aangifte verwerkt moet worden. Deze verwerking is wettelijke bepaald en onjuiste verwerking kan leiden tot extra belastingheffing en een fiscale boete.

(Bron: PNO Consultants)

Gerelateerde artikelen