‘Een op acht ondernemers in mkb slachtoffer bedrijfscriminaliteit’

Eén op de acht ondernemers in het mkb is de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van bedrijfscriminaliteit, zo blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau. Diefstal en inbraak komen het vaakst voor in het mkb. De meest getroffen maatregelen tegen bedrijfscriminaliteit zijn het beveiligen van het computernetwerk, het maken van back-ups en het installeren van een alarm.

Slechts een kwart van de ondernemers is verzekerd tegen bedrijfscriminaliteit. De helft van de ondervraagde ondernemers wijzigt zijn belangrijkste wachtwoorden nooit. 

Bedrijfscriminaliteit

Eén op de acht ondervraagde ondernemers is de afgelopen 12 maanden één of meerdere keren slachtoffer geweest van bedrijfscriminaliteit. In de meeste gevallen ging het om diefstal of inbraak. In geval van cybercrime betreft het met name hacking en e-fraude. Ondernemers in de detailhandel en horeca komen het vaakst in aanraking met bedrijfscriminaliteit.

Materiële schade maximaal 1.000 euro

De totale materiële schade als gevolg van bedrijfscriminaliteit bedraagt bij de helft van de getroffen bedrijven maximaal 1.000 euro. Bij een kwart loopt de schade op tot 5.000 euro. In geval van cybercrime bedraagt de schade bij driekwart van de getroffen ondernemers maximaal 1.000 euro. Indien de criminele handeling door een werknemer is gepleegd wordt deze in de helft van de gevallen ontslagen, terwijl 15% wegkomt met een waarschuwing.

Kwart van de ondernemers is verzekerd

De meest voorkomende maatregelen die ondernemers nemen tegen criminaliteit zijn het beveiligen van het computernetwerk, het regelmatig back-ups maken en het installeren van een alarm. Veel winkeliers geven aan alleen nog pinbetalingen te accepteren, of deze zo veel mogelijk te stimuleren, en de kas regelmatig af te romen. Een goed hang- en sluitwerk en een waakhond worden ook veelvuldig genoemd. Slechts een kwart van de ondernemers is verzekerd tegen bedrijfscriminaliteit.

Helft van de ondernemers wijzigt wachtwoord nooit

Een eenvoudige maatregel tegen cybercrime, naast het beveiligen van het netwerk, is het regelmatig wijzigen van de belangrijkste wachtwoorden. Bijna de helft van de ondervraagde ondernemers geeft echter aan de belangrijkste wachtwoorden nooit te wijzigen. Eén op de vijf wijzigt het wachtwoord ongeveer eens per half jaar en 17% ieder kwartaal.

Gerelateerde artikelen