SRA wil herijking strategie Standard Business Reporting

Als voorstander van slimmere gegevensuitwisseling tussen de overheid en derde partijen en daarmee van SBR, maakt het SRA-bestuur zich grote zorgen over de standaardisatie van de digitale verantwoordingsketen.

Voornaamste zorgen betreffen de strategie, de praktische haalbaarheid van de output, het ontbreken van prikkels om de keten te herorganiseren, de legitimiteit van de uitvraag door partijen en de privacy van de ondernemer.

“Met name het ontbreken van de koppeling met de praktijk vanaf de tekentafel is debet aan stagnatie in het proces en het (als gevolg daarvan) zoeken naar ad hoc-oplossingen. Ondanks dat een en ander nog moet worden uitgerold in de laatste schakel van de digitale verantwoordingsketen, de kantoororganisaties van de (fiscaal) intermediairs, is men aan de voorkant van de keten al druk bezig met de volgende verdieping en verbreding van de toepassing van SBR,” aldus SRA.

Het SRA-bestuur roept uitvragers (overheid, banken, Kamer van Koophandel, CBS en SBR-gremia) en softwareleveranciers in een brief op om in een rondetafelconferentie gezamenlijk de SBR-strategie te herijken en de  procesregie te versterken.

Gerelateerde artikelen