NBA actualiseert Groenboek ‘De accountant in een SBR-omgeving’

De NBA heeft het Groenboek ‘De accountant in een SBR-omgeving’ geactualiseerd.

Vanaf het boekjaar 2017 moeten de meeste middelgrote ondernemingen hun jaarrekening digitaal deponeren. Dit betekent ook dat de controleverklaring digitaal wordt en de ‘natte’ handtekening vervangen wordt door een digitale handtekening. Om accountants handvatten te geven voor deze nieuwe situatie heeft de NBA het Groenboek De accountant in een SBR-omgeving geactualiseerd.

De eerste versie van het NBA-Groenboek was al in november 2013 gepubliceerd met de bedoeling om accountants te ondersteunen bij het uitvoeren van pilots die betrekking hadden op het digitaal deponeren van jaarrekeningen en de SBR Assurance die daarbij een rol zou spelen. Echter vanaf 2013 zijn de ontwikkelingen rondom SBR razendsnel gegaan. Een reden om het Groenboek volledig te herzien. Maar gegeven de nog steeds doorlopende ontwikkelingen op het gebied van SBR, moet het Groenboek worden beschouwd worden als een ‘living document’. Naarmate er meer bekend wordt over de daadwerkelijke invulling van SBR zal het Groenboek daarop worden aangepast.

De geactualiseerde versie van het Groenboek is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel gaat nader in op de impact van SBR op het controleproces. Specifieke risico’s en werkzaamheden worden benoemd die samenhangen met de toepassing van SBR. Het tweede deel gaat in op de drie belangrijke pijlers van de SBR oplossing, te weten de Consistente Presentatie, de digitale accountantsverklaring en het digitaal ondertekenen. Het laatste deel behandeld de wijzigingen in de werkzaamheden voor het deponeren en de technische aspecten rondom dit proces.

Gerelateerde artikelen