Positieve ervaringen met BT11

Terwijl de banken de voorbereidingen voor de nieuwe bankentaxonomie hadden afgerond, maakte Richard Machielsen van RM Accountant in Emmeloord de financieringsaanvraag voor een van zijn klanten gereed. Eerst diende hij de jaarcijfers in, waarna hij ook de prognoses en het financieringsplan voor een klant aanleverde.

Richard, die met drie collega’s op kantoor hoofdzakelijk mkb-klanten bedient: ‘Ik kreeg via het dataportaal de bevestiging dat de gegevens goed zijn ontvangen. Vervolgens reageerde ook de Rabobank. Zij zagen dat alles goed was binnengekomen en waren blij dat alles zo soepel was verlopen. Perfect dus.’

‘Het mooie is dat we alle belangrijke dossiers nu aan het completeren zijn. We richten de digitale administratie nu voor al onze klanten helemaal goed in. We zijn dan wel twee uur per klant langer bezig, maar alle informatie die we in de toekomst nodig hebben, staat in één keer goed in het systeem. Ook kunnen we gelijk controleren of al onze dossiers wel compleet zijn. We lopen daarna alles in een uurtje na en dan is alles in orde Toevallig is een klant van mij nu bezig een huis te kopen. Nu ik alle data in SBR heb, zou ik de benodigde data daarvoor te zijner tijd ook gemakkelijk via SBR kunnen aanleveren.’

Richard, die trots is op zijn kantoor dat “vrijwel vierentwintig uur per dag bereikbaar is”, stelt wel een vraagteken bij de kosten die banken berekenen wanneer niet wordt aangeleverd via SBR Banken. En de beroepsverenigingen, die hadden naar de mening van Richard wel wat beter mogen lobbyen. Over zijn softwareleverancier echter niets dan lof. ‘Wij werken samen met XBRL Reports en we hebben de afgelopen tijd bij hen aangegeven waar we tegenaan liepen. Ze stonden open voor feedback en hebben ons goed op weg geholpen. Die samenwerking verloopt uitstekend.’

Bankentaxonomie 11

De nieuwe versie van de taxonomie sluit nauwer aan bij de Nederlandse Taxonomie (NT) waardoor hergebruik van informatie en aanlevering met SBR Banken op basis van reeds verzamelde informatie eenvoudiger zijn gemaakt. Bijvoorbeeld: als de totale som leasekosten onder de € 50.000 blijft, hoeft straks alleen nog het totaalbedrag te worden aangeleverd. Uitsplitsing per contract is dan niet meer nodig.

Jaarlijks wordt een nieuwe versie van de BT uitgebracht om de wijzigingen in wet- en regelgeving te volgen, eventuele issues op te lossen en nieuwe functionaliteit te kunnen aanbieden. De oplevering van de nieuwe BT komt tot stand in vier stappen: 1. uitbrengen alfaversie, 2. uitbrengen betaversie, 3. definitieve versie en 4. go-live in SBR Banken. Voor de BT11 zijn we dus nu bij stap 4 aanbeland. Vanaf dit moment is aanlevering volgens taxonomieën tot en met de BT2015.1 mogelijk.

(SBR Banken)

Lees ook:

Gerelateerde artikelen