SOX Compliance wordt duurder

Externe auditors in de VS letten strenger op evaluatie van interne controls rond de rapportage – met als gevolg hogere kosten voor de gecontroleerde ondernemingen.
Het is inmiddels al weer 13 jaar geleden dat de Sarbanes-Oxley Act aangenomen werd, maar de tijd en het geld die gemoeid zijn met de daaruit voortvloeiende disclosure verplichtingen blijft maar toenemen, zo wijst een nieuw onderzoek uit. 
 
67% van de audit executives en financials, ondervraagd door Protivity, verklaren dat compliancy aan SOX het afgelopen jaar weer meer uren gevergd heeft – meer dan de helft schat dat ze wel 16% meer tijd kwijt waren.  
En 58% van de ondernemingen rapporteert dat de kosten van de controle in 2014 eveneens weer toenamen, voor een deel als gevolg van de grondige inspectie door de Public Company Accounting Oversight Board van de accountants en hun werk en door de adoptie van het nieuwe Internal Control-Integrated Framework  voor documentatie van het Committee of Sponsoring Organizations. 58% van de ondervraagde bedrijven gaf vorig jaar meer dan 1 miljoen dollar uit, alleen al aan SOX compliance.
 
Protiviti wijst op risicovolle processen, het testen van IT-reports en de controls op het niveau van de entiteit als zodanig, die alle rond de 10% meer  aandacht lijken te krijgen. Opvallend was dat meer en meer ondernemingen ( 58%) van plan zijn meer (ICT) processen en controls te automatiseren. 
De kosten zijn omhoog gegaan, maar de meeste bedrijven denken dan ook dat hun SOX-compliance het afgelopen jaar verbeterd is, net als de betrouwbaarheid van hun financiële rapportages. 
 
Gerelateerde artikelen