Opnieuw klacht ex-ambtenaar in fraudezaak afgewezen

Een ex-ambtenaar van de gemeente Rotterdam die een fraudeonderzoek door accountants hekelt, had eerder moeten klagen.

Zaaknrs. 17/2552 | 17/2553  | 17/2554

Eerder over deze zaak verschenen: Accountants in onderzoek naar verdwenen 1,5 miljoen opnieuw gedaagd

De voormalige ambtenaar – klager in deze procedure – vroeg bevriende kennissen met BV’s om als tussenstation te fungeren. Die tussenstations dienden facturen in, die door dezelfde ambtenaar namens Rotterdam werden geaccordeerd. Daarna stuurde de ambtenaar het tussenstation een factuur namens zijn eigen vennootschap voor een iets lager bedrag. 

Zo'n 1,5 miljoen euro, bedoeld voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid gingen dus naar de bankrekening van de ambtenaar, zonder dat er prestaties tegenover stonden en op basis van onjuiste facturen, zo luidde de conclusie van KPMG. Er zouden twee rapporten over deze kwestie zijn uitgebracht. Over het tweede rapport klaagde de ambtenaar vorig jaar al bij de Accountantskamer. De tuchtrechter heeft die klacht ongegrond verklaard.

Verjaring
Deze procedure ging over een hieraan voorafgaand rapport. De klager heeft op het punt van de driejaarstermijn aangevoerd dat hij weliswaar op 17 april 2014 kennis heeft genomen van het rapport, maar dat hij op dat moment niet wist dat er sprake was van een afgerond onderzoek en een definitief rapport. 

Vooral centraal stond de vraag of de ex-ambtenaar daar nu nog over mocht klagen. Hij kreeg dit concept in april 2014 toegestuurd. Zijn klacht van november vorig jaar is dus langer dan de 3 jaar die als verjaringstermijn geldt. Volgens de klager was dit slechts een concept en begreep hij later pas wat er mis aan was. Volgens de tuchtrechter gaat het hier om een rapport dat “bovendien werd ingebracht in een gerechtelijke procedure tegen hem en waarmee de in die procedure tegen hem ingestelde vordering werd onderbouwd''. Hij heeft zich in die procedure ook verweerd. Dat het slechts een concept zou zijn, doet niet af aan het gegeven dat ook daarin tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in kan staan. De klager is te laat, stelt de tuchtrechter. Zijn klacht is door de Accountantskamer niet-ontvankelijk verklaard.

Op 7 december dient de derde klacht van de ex-ambtenaar in deze kwestie.

Gerelateerde artikelen