Tuchtrecht: Waarschuwing na foute rubricering leningen in jaarrekening

Waarderingskwesties

Zaaknummer 23/2298

Michiel Satink

Een bedrag van 4 miljoen euro stond ten onrechte op de jaarrekening van MisterGreen vermeld als ‘schulden aan banken’ terwijl het hier om obligaties ging. Als gevolg hiervan legt de tuchtrechter de accountant een waarschuwing op.

MisterGreen is een snelgroeiend leasebedrijf in tweedehands Tesla’s. Een ‘onafhankelijke bezorgde burger’, die beleggingsboeken schrijft en volgens de advocaat van de beklaagde accountant opvallend veel negatieve artikelen verspreid over autobouwer Tesla, diende een tuchtklacht in omdat bij de jaarrekening 2022 van de leasemaatschappij ten onrechte niet is gekeken naar forse prijsverlagingen van het automerk van Elon Musk. Hij meende dat die verlagingen twijfels oproepen over de continuïteit van het bedrijf.

Waarderingsmethode en wagenpark

Voor de waardering gebruikte de accountant het programma Autotelex. Een waardebepalingsmethode waar de bezorgde burger vraagtekens bij plaatst. Hij noemt de controles van de accountant ,,te beperkt en daarmee onzorgvuldig en onprofessioneel”. Het bestuur van het bedrijf ging er van uit dat ze haar activiteiten zal voortzetten. De prijsverlagingen kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, aldus het management. De verwachting was echter dat de invloed beperkt zal blijven.

De accountant controleerde de waarde van het wagenpark door de boekwaarde te vergelijken met de waarde uit de database van Autotelex. Daaruit kwam naar voren dat de wagens van MisterGreen onder de marktwaarde lagen. Ook uit de boekwinsten bleek geen indicatie voor een duurzame waardedaling van het wagenpark. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


De accountant heeft kunnen instemmen met de continuïteitsveronderstelling, zonder dat een toelichting ter zake in de jaarrekening nodig was, meent de tuchtrechter. De klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat MisterGreen in zwaar weer verkeerde. Het klachtonderdeel is daarom ongegrond.

4 miljoen

Anders lag dat voor het tweede klachtonderdeel. Uit de jaarrekening van MisterGreen volgt dat er geen obligatierekeningen met een resterende looptijd korter dan een jaar waren. De klager meent dat dit niet klopt. In de Engelstalige jaarrekening staat juist dat de leasemaatschappij 4 miljoen euro aan obligatieleningen met een resterende looptijd korter dan een jaar had uitstaan. Volgens de accountant was in de post ‘kortlopende schulden’ een bedrag van 4 miljoen euro vermeld als ‘schulden aan banken’. Dat het in de Engelstalige versie vermeld stond als ‘bond loans’, ofwel obligaties, had volgens de accountant te maken met een modeljaarrekening die voor de Nederlandstalige versie gebruikt is. In dat model passen geen obligaties.

Als dat laatste al het geval was, dan snapt de Accountantskamer het verweer van de accountant niet. Waarom waren de leningen dan als schulden aan banken vermeld en niet als ‘overige schulden’? De accountant gaf toestemming voor het deponeren van zijn controleverklaring bij de publicatiestukken van de leasemaatschappij. Deze publicatiestukken heeft hij niet bekeken. Daarmee heeft hij de zorgplicht geschonden, meent de Accountantskamer. ,,Daardoor heeft hij niet gezien dat het kortlopende deel van de obligatieleningen ten bedrage van 4 miljoen euro niet juist was omschreven. In dit geval is dat des te kwalijker omdat de leasemaatschappij veel obligatieleningen uitgeeft waardoor er onbekende gebruikers van de jaarrekening kunnen zijn, die niet beschikken over de inrichtingsjaarrekening waarin de obligatieleningen wel juist zijn vermeld”, aldus de tuchtrechter.

Door deze fout legde de Accaountantskamer de accountant een waarschuwing op.

Gerelateerde artikelen