Tuchtrecht: Klager voelt zich beduveld door tuchtrechter

Bewuste misleiding

‘Misleiding – bewust en te kwader trouw’

Zaaknr. 24/2183

 Door Jan Smit

Draaien over een door hem uitgevoerd onderzoek. Een rekenfout bagatelliseren. De toelichting op de Letter of Intend onbelangrijk maken. Misleiding over de liquiditeitsbepaling. Verwarring zaaien over het winstbegrip. De aantijgingen die een accountant in business maandag bij de Accountantskamer uitte tegen een voormalig directeur vaktechniek van Alfa Accountants waren niet mis. Door tijdens twee eerdere tuchtzaken – eerst bij de Accountantskamer, later bij het CBb – informatie te verzwijgen en/of te verdraaien zou deze RA, zelf lid van het tuchtcollege, (collega-)tuchtrechters ‘bewust en te kwader trouw’ hebben ‘misleid’, waardoor klager in beide zaken aan het kortste eind trok. “Hij – de RA, red. – heeft ons beduveld,” aldus klager.

Centraal in deze zaken staat de overname van Intratuin Rhoon door de eigenaar van drie andere Intratuin-vestigingen. De koper bracht eind 2016 een bod uit op deze vestiging. Dat was voor de verkopende partij niet acceptabel. Vervolgens kwam de verkoper met een tegenbod van 7,65 miljoen euro. Dat vond de koper ontoereikend.

De koper liet zich bij deze onderhandelingen adviseren door een beëdigd Register Valuator van Alfa Accountants. Volgens klager heeft deze daarbij flinke steken laten vallen. Uiteindelijk ging de verkoop door, maar zijn werkgever had 4,5 ton euro kunnen besparen als de overnamebegeleider beter had opgelet, aldus de AIB.

De RV zag volgens klager onder meer een rekenfout in de liquide middelen over het hoofd. Ook zou hij het begrip winst verkeerd hebben geïnterpreteerd en met de adviseur van verkoper in de LOI afspraken hebben gemaakt over de afschrijvingen en de aflossing 2017 zonder deze te begrijpen.

Klager diende daarom een klacht in bij Alfa. Die werd behandeld door de directeur vaktechniek. Zijn reactie was volgens klager misleidend. Hij zou onder meer de toelichting op de LOI buiten zijn onderzoek hebben gehouden en de vraagprijs hebben ‘misvormd’ – 8 miljoen euro in plaats van 7,65 miljoen euro. Dit alles om te doen geloven dat de koper juist en volledig door de RV zou zijn geïnformeerd.

Klager stapte daarop naar de Raad van Tucht van het Nederlands instituut voor Register Valuators. Die legde een waarschuwing op, maar die uitspraak werd in beroep vernietigd.

Ook de directeur vaktechniek kreeg vervolgens een tuchtklacht aan de broek. De Accountantskamer vond die klacht deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond https://accountantweek.nl/artikel/klacht-tegen-lid-accountantskamer-afgewezen/. Het CBb kwam eind vorig jaar tot eenzelfde oordeel https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:CBB:2023:703  .

Voor klager is de kous daarmee nog niet af. Voor de voorzitter aanleiding hem te vragen waarom hij persisteert. Klager: “Ik vind het not done wat hij – de RA, red. -gedaan. Hij heeft niet eerlijk en niet oprecht gehandeld. Hij heeft nota bene de vraagprijs zelf verzonnen. Daar ben ik zeven jaar na dato nog boos over.”

Volgens de RA en Joost Vetter, diens advocaat, is de klacht grotendeels niet ontvankelijk omdat deze op een groot aantal punten in herhaling valt. Misleiding van de Accountantskamer en het CBb is volgens Vetter ook niet aan de orde. “Ieder begin van bewijs ontbreekt. (…) En van bewuste misleiding is geen sprake.”

De Accountantskamer streeft ernaar binnen twaalf weken uitspraak te doen,

Gerelateerde artikelen