Tuchtrecht: Liegende RA voor 2,5 jaar doorgehaald

Registeraccountant schendt vertrouwen

Zaaknr. 24/216

Niet alleen het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van zijn kantoor voldeed bij hertoetsing door de Raad voor Advies (RvA) niet aan de eisen, ook de door hem uitgevoerde NVKS-opdrachten vertoonden tekortkomingen. Daarnaast verklaarde hij ook nog eens ten onrechte dat hij een portfolio in verband met zijn PE-verplichtingen had bijgehouden. Voor de NBA aanleiding een klacht in te dienen tegen een voormalige RA. Een klacht die die de Accountantskamer ertoe heeft doen besluiten zijn registratie voor 2,5 jaar door te halen. Mocht de RA zich opnieuw willen laten inschrijven, dan zal hij eerst 2,5 jaar moeten wachten.

“De registratie van de PE-activiteiten is gebaseerd op het vertrouwen dat een accountant naar waarheid verklaart dat is voldaan aan de PE-verplichtingen. ‘Betrokkene heeft dat vertrouwen geschonden”

Aanleiding voor de klacht vormden toetsingen van de voormalige accountant en diens kantoren – een administratie- en een accountantskantoor – door de RvA. Bij de reguliere toetsing in 2019 constateerde de Raad nogal wat tekortkomingen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Zo werd het stelsel niet jaarlijks gecontroleerd en had de accountant zijn beroepsaansprakelijkheid en permanente educatie niet op orde. Ook de gecontroleerde dossiers vertoonden de nodige gebreken. Voor de toetsers reden tot het afgeven van een oordeel B.

Lees ook:

  • Tuchtrecht: Door NBA aangeklaagde registeraccountant vuur aan de schenen gelegd door tuchtrechters

De RA en zijn kantoren maakten een verbeterplan. Maar bij de hertoetsing in 2022 was het kwaliteitsstelsel nog steeds ondermaats. Ook de gecontroleerde dossiers bevatten weer fouten en omissies. Een oordeel C viel de kantoren ten deel. Reden voor de Raad de NBA te adviseren een tuchtklacht in te dienen tegen de RA, die zich intussen eind 2022 op eigen initiatief had laten schrappen uit het register.

Een besluit dat volgens Sandy Smits, de advocaat van de voormalige accountant, was ingegeven door zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Smits, in april tijdens de zitting: “Mijn client had moeite alle ballen in de lucht te houden. Het was gewoon erg druk, mede omdat op kantoor 1,5 van de 5 fte’s was weggevallen. Het viel hem zwaar om aan alle verplichtingen te voldoen.”[Artikel gaat verder na de volgende alinea]

[kader]


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


De beroepsaansprakelijkheidsverzekering was inmiddels wel op orde, aldus de advocaat. Kritiek had zij ook. Die richtte zich vooral op de ‘selectiviteit’ van de tijdens de hertoetsing gecontroleerde dossiers. Er bleken alleen dossiers bekeken van het administratiekantoor en niet van het accountancybedrijf. Daardoor was de toetsing onvolledig, betoogde zij.

Bij de integriteit van de voormalige RA waren volgens de voorzitter eveneens vraagtekens te plaatsen. Op de oriënterende vragenlijst die moet worden ingevuld voorafgaand aan een toetsing had hij bij de hertoetsing aangevinkt dat de portfolio op orde was. Terwijl hij wist dat dit niet klopte. Waarom had hij dat dan gedaan. “Dacht u: misschien kom ik er wel mee weg?”, aldus de voorzitter in april. Ook daarop moest betrokkene het antwoord schuldig blijven.

Die leugen rekenen de tuchtrechters de voormalige RA zwaar aan. ‘De registratie van de PE-activiteiten is gebaseerd op het vertrouwen dat een accountant naar waarheid verklaart dat is voldaan aan de PE-verplichtingen,’ schrijven zij. ‘Betrokkene heeft dat vertrouwen geschonden. Gelet op een en ander kan niet met een lichtere maatregel dan een tijdelijke doorhaling voor de duur van 30 maanden worden volstaan’.

Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.

 

Gerelateerde artikelen