Banken herzien anti-witwasproject

Banken stoppen met anti-witwasoperatie

Vijf Nederlandse banken herzien hun gezamenlijk initiatief, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), om witwassen te bestrijden. Nieuwe Europese wetgeving dwingt tot deze herziening. Dat meldt het ANP.

  • TMNL herzien door nieuwe EU-wetgeving
  • Project schaal kleiner, impact banen onduidelijk
  • AMLR: klantdata delen alleen bij hoog risico

De Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) van de EU, aangenomen in april, wordt vanaf juli 2027 van kracht. Deze wetgeving stelt strengere eisen aan de uitwisseling van klantdata tussen banken, alleen toegestaan bij hoog witwasrisico. Dit bemoeilijkt de oorspronkelijke opzet van TMNL.

Vermindering van TMNL’s omvang

Momenteel werken zestig mensen aan TMNL. Door de herziening gaat het project op kleinere schaal verder. Hoeveel mensen kunnen blijven, is nog onduidelijk. TMNL zal de activiteiten afbouwen en aanpassen aan de nieuwe regels.

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) speelt een rol bij het terugdringen van corruptie. Deze EU-richtlijn legt grote bedrijven verantwoordelijkheden op om schendingen van mensenrechten en milieurechten in hun waardeketen te identificeren, beperken en stoppen. De CSDDD vereist dat bedrijven effectieve, proportionele en afschrikkende strafrechtelijke sancties invoeren om corruptie te bestrijden. Dit omvat gevangenisstraffen van minimaal twee tot vier jaar, boetes en uitsluitingen van aanbestedingsprocedures voor veroordeelden.

Oorsprong en doel van TMNL

TMNL, in 2020 opgericht door ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank, heeft als doel ongebruikelijke transacties te detecteren en melden. De deelnemende banken onderzoeken deze meldingen en rapporteren aan de autoriteiten. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Goed adviseren betekent uw cliënten informeren over relevante informatie en evenementen. Attendeer de CFO’s uit uw netwerk daarom op Leadership in Finance Summit 2024. Op 7 november gaan 300 CFO’s, financieel directeuren en corporate controllers met experts in gesprek over hoe AI de rol van finance leaders herdefinieert.

Effect van AMLR op TMNL

De AMLR bemoeilijkt de gezamenlijke data-uitwisseling die TMNL voor ogen had. Banken mogen klantdata alleen delen bij geconstateerd hoog risico op witwassen. Dit verandert de werkwijze van TMNL significant.

Afbouw en aanpassing

De komende maanden gaat TMNL zijn activiteiten afbouwen en aanpassen aan de nieuwe regels. De aangepaste werkwijze moet worden goedgekeurd door toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank (DNB).

Internationale trends en ontwikkelingen

Niet alleen Nederland, maar ook andere Europese landen passen hun anti-witwasinitiatieven aan de nieuwe wetgeving aan. De EU wil met de AMLR witwaspraktijken effectiever bestrijden door samenwerking te intensiveren en regelgeving te harmoniseren. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Impact op banken en compliance

De veranderingen betekenen extra werk voor compliance-afdelingen binnen banken. Zij moeten zich voorbereiden op nieuwe procedures en striktere controles. Dit vraagt om extra investeringen in technologie en personeel.

Belang van data-integriteit

De AMLR benadrukt ook het belang van data-integriteit. Banken moeten zorgen voor nauwkeurige en up-to-date klantinformatie. Dit vraagt om continue monitoring en evaluatie van klantdata.

Reacties vanuit de sector

Banken erkennen de noodzaak van de nieuwe wetgeving, maar wijzen op de uitdagingen. De aanpassingen vergen tijd en middelen, en de striktere regels maken het lastiger om snel op verdachte transacties te reageren ,

Toekomst van anti-witwasmaatregelen

De herziening van TMNL is een eerste stap in de aanpassing aan de nieuwe wetgeving. Banken zullen blijven zoeken naar manieren om witwassen effectief te bestrijden binnen de nieuwe kaders. Innovatieve technologieën zoals AI kunnen hierin een rol spelen.

Technologische innovaties

Nieuwe technologieën kunnen helpen bij het opsporen van verdachte transacties. AI en machine learning kunnen patronen herkennen die mensen mogelijk missen. Banken investeren daarom steeds meer in deze technologieën om compliant te blijven en effectief witwassen te bestrijden .

Samenwerking met toezichthouders

Een goede samenwerking met toezichthouders is cruciaal. Banken moeten transparant zijn over hun processen en regelmatig overleggen met toezichthouders om te voldoen aan de nieuwe eisen. Dit bevordert niet alleen compliance, maar ook de effectiviteit van anti-witwasmaatregelen.

Vooruitzichten en conclusies

De herziening van TMNL en de aanpassing aan de AMLR markeren een belangrijke verschuiving in de aanpak van witwassen in Nederland. Banken zullen hun strategieën moeten herzien en investeren in nieuwe technologieën en compliance-processen. De komende jaren zullen cruciaal zijn voor het waarborgen van een effectieve en compliant anti-witwasaanpak.

Gerelateerde artikelen