FASB komt met standaard voor Cloud Computing Fees

De Financial Accounting Standards Board heeft twee updates van de accounting standaards gepubliceerd, één betreffende fees voor cloud computing en de ander voor pensioenverplichtingen en pensioenactiva.
Beide updates maken deel uit van het vereenvoudigingsprogramma van de FASB, dat onnodige complexiteit uit de accounting-standaarden wil verwijderen. 
 
Met betrekking tot  de “Accounting Standards Update No. 2015-05—Intangibles—Goodwill and Other—Internal-Use Software (Subtopic 350-40): Customer’s Accounting for Fees Paid in a Cloud Computing Arrangement,” merkt de FASB op dat GAAP momenteel nog geen richtlijnen kent over hoe de kosten van een cloud-arrangement geboekt moeten worden. Het kan daarbij gaan om software as a service, om platform as a service, infrastructure as a service of andere hosting-overeenkomsten. FASB meldt uit het veld gehoord te hebben dat bij ontstentenis van relevante richtlijnen er in de praktijk verschillende interpretaties voorkomen, die leiden tot onnodige complexiteit en kosten.
In de FASB Accounting Standards Codification komen ‘fees voor cloud-diensten’ wel al voor, maar daarbij gaat het om het verschil tussen koop of licentiëring van software.  In de nieuwe update worden richtlijnen gegeven om vast te stellen of een contract inderdaad een softwarelicentie omvat. 
De andere update, Accounting Standards Update No. 2015-04—Compensation—Retirement Benefits (Topic 715): Practical Expedient for the Measurement Date of an Employer’s Defined Benefit Obligation and Plan Assets, lost enige problemen op van een rapporterende entiteit waarvan het fiscale boekjaar niet samenvalt met een maandafsluiting, waardoor de betreffende entiteit meer kosten kan moeten maken bij het bepalen van de fair value  van de pensioenactiva – dat gebeurt meestal door een derde partij aan het eind van de maand.  
Gerelateerde artikelen