Europese Commissie: laten we allemaal dezelfde (belasting)regels opstellen voor de deeleconomie

Snel na het rapport van PwC komt de Commissie met een eigen ‘agenda’ voor de deeleconomie, waarin zij lidstaten oproept om de wetgeving aan te passen zodat initiatieven als Uber en Airbnb kunnen floreren. En dergelijke platforms zouden ook wel eens kunnen helpen de kosten van de belastingadministratie te verlagen.
Het beleidsdocument van de Commissie, A European agenda for the collaborative economy, stelt dat ontwikkelingen als die van Uber en Airbnb een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de groei en de werkgelegenheid van de EU, “mits op verantwoorde wijze ondersteund en gereglementeerd”.
Deze stelling wordt meteen gevolgd door de waarschuwing, dat de lidstaten dezer dagen op de deeleconomie-in-wording reageren met  een ‘lappendeken aan wet- en regelgeving’ zonder duidelijke lijn.
 
En dat is jammer, want – zoals we vorige week al meldden – de Commissie heeft zich door PwC laten vertellen dat de omzet,via dergelijke platforms gegenereerd, in 2015 wel 28 miljard euro zou kunnen zijn geweest, terwijl sommigen voorspellen dat de deeleconomie op den duur tussen de €160 en €572 miljard zou kunnen toevoegen aan de Europese bedrijvigheid.
Maar daar past dan geen gefragmenteerd wetgevingslandschap bij, zoals we dat nu zien groeien. Alleen een ‘level playing field’ kan groei en bloei van deze parallelle of aanvullende economie garanderen en steunen.
Volgens commissaris Elzbieta Bienkowska is “de collaboratieve economie een gouden kans voor consumenten zowel als producenten/ondernemers – op voorwaarde dat we het allemaal goed regelen”. De betreffende platforms moeten niet onderworpen worden aan 28 verschillende licentieregimes of autorisatie-eisen, zolang ze alleen als intermediair fungeren. 
En de lidstaten moeten ook het verschil erkennen tussen individuen die af en toe een dienst verlenen of iets maken en/of te koop aanbieden enerzijds, en professionele spelers op deze platforms anderzijds, bijvoorbeeld door daarvoor bepaalde drempels af te spreken (denk aan incidentele verhuur van de woning via Airbnb en de Amsterdamse huisjesmelkers). 
 
Wel merkt de Commissie op dat er nogal wat onduidelijk is rond de belastingheffing en de handhaving van de fiscale wetten in dit domein. Daarvoor moeten eveneens verstandige oplossingen komen. Gelukkig, zegt de Commissie, zijn de transacties in principe allemaal openbaar en dus traceerbaar. Maar laten we voorkomen alsjeblieft dat elk land eigen maatregelen treft, zonder dat er enige eenheid in beleid ontstaat.
De  nieuwe European agenda for the collaborative economie treft u hier
Gerelateerde artikelen