CFO’s niet enthousiast over begroting

Maar 37% van CFO’s en andere finance leaders zijn van mening dat de manier waarop hun organisaties jaarlijks begroten enige waarde toevoegt. Maar zelfs die 37% vinden dat het beter kan.
Grant Thornton LLP  en het American Productivity and Quality Center publiceerden het onderzoeksrapport , “Financial Planning and Analysis: Influencing Corporate Performance with Stellar Processes, People and Technology,”.
Daarin wordt verder geconcludeerd, dat nog eens 25% van de financials die ondervraagd werden proces en resultaat van de begroting wel enige waarde toekenden, maar in elk geval de jaarbegroting inmiddels een volstrekt overbodig instrument achten. Uiteindelijk is maar ruim 15% het daarmee oneens – maar die moeten toegeven dat ze met die jaartotalen verder weinig doen of opschieten.
Een van de oorzaken is waarschijnijk dat bijna 70% van de afdelingen finance nog steeds uitgaat van de formule “vorig jaar plus een percentage” – een methode die niet uitblinkt door flexibiliteit en rekening houden met snel wisselende omstandigheden en risico’s.
 “Finance zou eindelijk eens moeten ophouden met die nadruk op historische data, en zich veel meer moeten baseren op organisatiebrede kengetallen. Waar je écht iets mee kunt in termen van analyse, planning en forecasting,” aldus Grant Thornton. 
 
Wederom blijkt dat Finance maar langzaam bereid of in staat is nieuwe technologie te adopteren, waarmee de eigen functie meer waarde zou kunnen krijgen. De technologie die er is, wordt vooral gebruikt om te vertellen wat in het verleden gebeurd is.
Gerelateerde artikelen