CFO’s buitenspel bij digitalisering

Uit Duits onderzoek blijkt dat Finance nauwelijks een rol speelt bij automatisering van de organisatie. En dat is jammer…

Immers,  CFO’s wordt wel degelijk de mogelijkheid geboden om de Performance van de organisatie te verbeteren – als ze maar een nieuwe rol accepteerden en de bijbehorende verantwoordelijkheid op zich namen.

Een en ander blijkt uit een onderzoek van consultancy Horváth & Partners. Horváth ondervroeg een groot aantal cliënt-organisaties naar hun strategische plannen en concurrentiepositie. In antwoord op de vraag “Wie is bij jullie leidend bij de broodnodige digitalisering?” antwoordde 37% ‘De CEO’, en 33% ‘de CIO’. Op grote afstand volgden de Chief Marketing Officer (8 %) en de Chief Strategy Officer (4%) – de CFO werd door niemand genoemd…

Deze uitslag staat in schril contrast met wat de CFO’s zelf vinden: in een onderzoek door ERP-Softwarelevenancier IFS gaf 69% van de Duitse Finanzchefs aan, dat zij hoogstpersoonlijk de verantwoordelijkheid voor de digitale transformatie van hun organisatie op zich genomen hadden!

De uitslag is verontrustend, aldus Horváth, omdat juist de CFO met behulp van digitalisering zijn/haar rol kan verdiepen en verbreden, van CFO naar Chief Performance Officer! Vooral bij het structureren en selecteren van de enorme hoeveelheden informatie die nu beschikbaar komen zou bij uitstek Finance een expert-rol kunnen spelen, net als bij het ontwikkelen en implementeren van een adequate data governance.  Want zonder die interventie heeft het management niet veel aan Big Data!

Vier van de vijf respondenten van Horváth hopen op “eine bessere Entscheidungskompetenz durch eine verbesserte Aufbereitung von Fakten”- betere onderbouwing van belangrijke beslissingen met behulp van gestructureerde data. Datzelfde geldt voor Forecasts en Planning – ook traditioneel rollen en taken, én het expertisedomein, van Finance. Daarom ligt daar ook de focus voor verdere investeringen in digitalisering, als je het aan CFO’s vraagt, zo blijkt uit gegevens van werving- en selectiebureau Robert Half dat 200 Finanzchefs ondervroeg.

Is er dan niets positiefs uit het Horváth-onderzoek gekomen? Op de vraag, waar digitalisering al haar vruchten had afgeworpen door kostenbespraing of verhoging van de productiviteit wordt de afdeling Finance wel genoemd: als vierde ( door 52% genoemd) functie van de 14 die gescoord konden worden. De meeste vooruitgang boekten ICT zelf (70%),  Logistiek/Supply Chain Management (60%) en Sales (58%).

finance-magazin.de

Gerelateerde artikelen