Blauwdruk voor het kantoor van de toekomst

Hoe uw kantoor er in de toekomst uit zal zien, wordt nu al bepaald. Door uzelf!
Accountingtoday-columnist Gary Boomer wordt al zeker vijftien jaar lang keer op keer gevraagd: “Hoe zal het accountantskantoor er over een paar jaar uitzien? Wat doen we dan (nog) ? Wat doen we dan, wat we nu nog niet doen?”
 
Het valt Boomer op, dat die vragen over het algemeen gesteld worden vanuit een soort passieve nieuwsgierigheid,  in plaats van vanuit een wens of gevoelde noodzaak om te veranderen. Er lijkt eigenlijk helemaal geen ‘sense of urgency’ te bestaan in het vak – waarschijnlijk ook omdat het nog steeds elk jaar beter gaat. Met het partnerinkomen,  in elk geval. 
 
Volgens Boomer zouden u en uw collega’s hem beter kunnen vragen: “Hoe ziet juist dat kantoor er nu uit, dat nú succes heeft en ook klaar is voor de toekomst?
Zijn antwoord zou dan de volgende formule zijn:
Planning + People + Processes = Success (+ technologie & accountability).
 
Als je je overlevingskansen alleen afmeet aan het inkomen van de partner(s), kijk je teveel naar de korte termijn. En dan verandert er natuurlijk niets. Met alle risico’s van dien. 
 
Ook accountantskantoren krijgen vroeger of later te maken met disruptieve ontwikkelingen. De partners/babyboomers gaan met pensioen, uurtje factuurtje kan niet meer, hoe krijg en houd je talentvol nieuw personeel, hoe gaan we om met de cloud en de robot-auditor? 
Boomers nieuwe column, onder de titel “Boomers blueprint”, neemt al die kansen en bedreigingen met u door. En geeft ook al vast een checklist om de toekomstvastheid van uw kantoor snel te waarderen: 
 
1. Heeft uw kantoor een visie geformuleerd, een strategisch plan dat met en door alle medewerkers gedeeld is en wordt? 
2. Beschikt uw kantoor over een technologisch plan (inclusief budget) dat past bij en in uw strategische visie? 
3. Herkent u aanstaande ‘leiders’ op tijd? Helpt u hen ( echt, van harte) hun leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen? 
4. Is er in uw organisatie iemand verantwoordelijk (gesteld) voor talent development?
5. Idem, voor innovatie? 
6. Is voor en met alle medewerkers een POP, een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld? Hoe staat het met de uitvoering daarvan? 
7. Heeft u een Lean Six Sigma review van uw belangrijkste processen uitgevoerd of laten uitvoeren? Is bij u sprake van een (cultuur van) continue verbetering? 
8. Biedt u breder bedrijfskundig advies, of heeft u daar plannen voor ontwikkeld? Wie is daar verantwoordelijk voor? 
9. Biedt uw organisatie 90-day personal game plans en accountability reviews?
10. Heeft u voor de langere termijn duidelijke groeiplannen geformuleerd, organisch en/of via M&A, inclusief FTE’s en benodigde omzetten? 
 
Beantwoord deze 10 vragen, en u heeft een eerste indruk van de kwaliteit van uw eigen voorbereiding op de toekomst. 
 
Gerelateerde artikelen