Audit of the future

De controlerend accountant wordt gewaardeerd voor zijn bijdrage aan het herstellen van vertrouwen in de financiële markten – maar investeerders eisen meer inhoud en inzicht in zijn rapportages.
Het onderzoek van  Deloitte, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn onder de titel Audit of the Future, ondervroeg gebruikers van ‘financial statements’ als investeerders, aandeelhouders, auditcommissieleden en CFO’s verantwoordelijk voor jaar- en kwartaalrapportages, naar wat zij verwachten van de controlerend accountant. 
Meer dan tweederde van de ondervraagden is het eens met de stelling dat auditors een fundamentele rol vervullen in het onderhouden van vertrouwen in de kapitaalmarkten, door de assurance die zij bieden dat financiële rapportages correct en volledig zijn en dat de interne control van de betreffende ondernemingen adequaat is.
 
Maar 46% van auditcommissieleden en 59% van de andere gebruikers van jaarverslagen etc. zou willen dat de controlerend accountant meer proactief inspeelt op hun evoluerende wensen en behoeften aan relevante informatie. Allemaal zouden ze meer en bredere ‘assurance’ verwelkomen, ook over zaken die in de traditionele jaarverslagen niet aan de orde komen. 
 
Daarom, zegt Deloitte in hun eigen commentaar bij het rapport, investeren wij honderden miljoenen in ‘audit innovation’, zoals  mogelijk gemaakt door analytics en big data bijvoorbeeld, maar ook met Kunstmatige Intelligentie en worflow automatisering.
 
Veel investeerders vragen om bredere en diepere informatie die hun beslissingen kan ondersteunen, buiten de traditionele historische financiële rapportages. Accountants zouden ook moeten rapporteren over nieuwe metrieken als key performance indicators, sectorgegevens, en duurzaamheidprestaties – die steeds belangrijker worden voor investeringsbeslissingen.
 
Een belangwekkende observatie in het rapport is dat veel gebruikers van jaarverslagen etc. de taal van de controleverslagen niet (meer) begrijpen en niet weten wat de controlerend accountant allemaal wel en niet doet. Daarom pleit het rapport ook voor meer ‘engagement’ tussen de accountant en de andere stakeholders, waardoor de eersten sneller zullen reageren op nieuwe behoeften van de laatstgenoemden.
Gerelateerde artikelen