No Nonsancy

Vanuit de overtuiging dat MKB-ondernemingen de motor zijn van de Nederlandse economie zijn wij bij No Nonsancy dagelijks bezig ondernemers in de “Scale up-fase” concreet te helpen bij het waarmaken van hun (groei-)ambitie. Dit doen we door ondernemers te ondersteunen met het oplossen van uitdagingen en obstakels, ruimte te maken, richting te bepalen en regie te voeren in de bedrijfsvoering. Met handvatten en praktische tips, voor een sterker bedrijf.