Top 10 artikelen november 2019

Een gunstige dividenduitkering voor DGA's en een RA die can chantage werd beschuldigd in de accountantskamer. Dat waren de meest belangwekkende verhalen van november.

De 10 best gelezen artikelen van AccountantWeek in november 2019: 

10. Jasper van Hoeven legt bestuurlijke functies NBA neer
Jasper van Hoeven legt zijn functie neer als lid van het algemeen bestuur van de NBA alsook zijn rol als ledengroepvoorzitter. Volgens het FD is Van Hoeven in de problemen gekomen vanwege ophef over mogelijke belangenverstrengeling bij de benoeming van de geschorste NBA-directeur Harm Mannak. 

9. ‘RA handelde in strijd met geheimhoudingsplicht’
Volgens de klaagster heeft de RA een ernstige fout gemaakt in de jaarrekening van de praktijk van haar partner. Door in het verweer tegen een bij de NBA ingediende klacht van haar partner aan zijn adres haar naam en beroep te noemen heeft een RA zijn geheimhoudings- en discretieplicht met voeten getreden. 

8. RA krijgt waarschuwing voor advies in 'conflictueuze situatie'
Door een advies te verstrekken aan een klant die onderhandelde met een andere klant over de verkoop van zijn belang in een accountantskantoor is een RA zijn boekje te buiten gegaan. Dit blijkt uit een gepubliceerd vonnis van de Accountantskamer. De RA krijgt daarom een waarschuwing.

7. AVG krijgt uitzondering voor accountants
Op verzoek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) komt er een uitzondering voor accountants in de uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Hierdoor kunnen accountants bijzondere categorieën persoonsgegevens kunnen controleren in het kader van hun wettelijke controletaken. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een Kamerbrief over de voorgenomen wijzigingen van de UAVG en de AVG. 

6. Roger Lips beschuldigt zakenpartner/RA van schenden integriteit
Door onder meer een ongedekte cheque uit te schrijven heeft een RA zich schuldig gemaakt aan meervoudige integriteitsschending. Dit betoogde de gevallen vastgoedhandelaar Roger Lips maandag bij monde van zijn advocaat bij de Accountantskamer.

5. ‘Europees Hof deelt klap uit aan dividendbelasting'
Een arrest van het Hof in een Duitse zaak vergroot de kans dat pensioenfondsen miljoenen aan belasting terugkrijgen in de Europese Unie. Ook Nederlandse pensioenfondsen. Daar staat een mogelijke tegenvaller voor de Nederlandse schatkist tegenover.

4. 'Accountant had opnames van tonnen moeten melden'
Een Limburgse ondernemer nam in een aantal maanden tijd tonnen aan contant geld op. Werd hij afgeperst? Nabestaanden van de in 2016 overleden ondernemer menen dat zijn accountant melding had moeten doen van ongebruikelijke transacties.

3. Schildersbedrijf wankelt door 'catastrofale fout' RA
Door niet te kijken naar de maandrapportages van een schildersbedrijf heeft een RA deze onderneming in grote problemen gebracht. Dit betoogden de directeur van deze onderneming en haar advocaat bij de Accountantskamer.

2. DGA: dividenduitkering nog dit jaar tegen 25%?
Heeft u DGA’s als klant die van plan zijn binnenkort een dividenduitkering te gaan doen? Het inkomstenbelastingtarief (box 2) op dividenden gaat in 2020 omhoog, de rekening courant-maatregel voor DGA’s komt eraan en de box 3-heffing lijkt hoog te blijven. Wat is het beste om te doen om fiscaal nadeel te vermijden. 

1. Eigenaar reiswinkel beticht partner Grant Thornton van 'chantage'
Door twee keer achtereen de jaarrekening te laat aan te leveren, waarbij een keer pas na ‘chantage’, heeft een partner van Grant Thornton het voortbestaan van een online reiswinkel in gevaar gebracht. Dit beweerde de directeur-eigenaar van deze onderneming bij de Accountantskamer. Hij eist daarom een tuchtmaatregel tegen deze RA.