RA krijgt waarschuwing voor advies in ‘conflictueuze situatie’

'De klager, een AA, was flabbergasted: 'De RA/MFP had zo’n advies nooit mogen geven.''

Zaaknr. 19/1267

Door een advies te verstrekken aan een klant die onderhandelde met een andere klant over de verkoop van zijn belang in een accountantskantoor is een RA zijn boekje te buiten gegaan. Dit blijkt uit een dinsdag gepubliceerd vonnis van de Accountantskamer. De RA krijgt daarom een waarschuwing.

Wij schreven eerder over deze zaak: AA: 'RA lapte alle fundamentele beginselen aan zijn laars'

De klacht was ingediend door een van de twee eigenaren van een in de Achterhoek gevestigde accountantskantoor. Deze AA was met een andere AA eigenaar van dit kantoor. In 2018 besloot het duo uit elkaar te gaan. Klager zou zijn belang aan de partner verkopen. Op 18 juni zou de transactie worden bekrachtigd.

Diezelfde dag pleegde de partner een telefoontje met een advieslijn. Het kantoor van de AA’s was lid van de organisatie achter deze advieslijn. De partner kreeg de in overnames van accountantskantoren gespecialiseerde RA en MPF aan de lijn.

De partner mailde de RA/MPF vervolgens twee goodwillberekeningen, die van hem en die van de AA, tevens klager. De RA/MPF liet weten niet zo geporteerd te zijn van de gehanteerde waarderingsmethodes – een mix van de multipliermethode en de EDITDA-methode. Hij gebruikte liever het cashflow discount model. “Dan kijk je vooruit in plaats van achteruit,” aldus de RA.

Nog geen drie kwartier later mailde de partner de AA een nieuwe goodwillwaardering, volgens de cashflow discount-methode. Met daarop met de hand geschreven: ‘Akk., de heer X RA/MFP’.

De AA was flabbergasted. De RA/MFP had zo’n advies nooit mogen geven, betoogde hij. Hij had moeten informeren naar de achtergronden: dan was hij er bijvoorbeeld achter gekomen dat het de goodwill betrof van het kantoor van de partner zelf (“De naam stond nota bene boven de gemailde goodwillwaarderingen.”), dat er ‘dus sprake was van tegengestelde belangen’ en dat de onderhandelingen zich al in het eindstadium bevonden. Ook had de man hoor en wederhoor moeten plegen. 

De klagende AA voelt zich door het advies benadeeld. “Het heeft mijn partner gesterkt bij de verdere onderhandelingen,” verklaarde hij.

Volgens deze AA had de RA/MFP met zijn handelwijze alle fundamentele beginselen van het vak – professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid – met voeten getreden. 

De RA bestreed dit. Volgens de accountant en diens advocaat was van een advies geen sprake. “Het betrof slechts een klankbordgesprek,” aldus de advocate. “Het ging slechts om de methodiek.”

Daar is de raadskamer het niet mee eens, temeer omdat de partner de RA een compleet nieuwe goodwillberekening heeft gemaild. Volgens de tuchtrechters had de accountant dit advies in ‘een conflictueuze situatie tussen twee aandeelhouders die beiden klant waren’ nooit mogen geven.

Zo’n advies kan een bedreiging zijn voor de objectiviteit en is volgens de raadskamer ook een schending van het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Auteur: Jan Smit

Gerelateerde artikelen