AA: ‘RA lapte alle fundamentele beginselen aan zijn laars’

Een AA voelt zich benadeeld door een advies van een RA aan zijn voormalige partner.

Zaaknr. 19/1267

Door via een telefonische advieslijn een advies te verstrekken over de goodwillwaardering van een accountantskantoor heeft een RA gezondigd tegen alle fundamentele beginselen van het accountantsvak.

Dit betoogde een AA, een van de twee eigenaren van het in de Achterhoek gevestigde accountantskantoor, maandagmiddag bij de Accountantskamer.

Deze klager was met een andere AA eigenaar van het accountantskantoor. In 2018 besloot het duo uit elkaar te gaan. Klager zou zijn belang in het kantoor aan de partner verkopen. Op 18 juni zou de transactie worden bekrachtigd.

Diezelfde dag pleegde de partner een telefoontje met een advieslijn voor adviesgesprekken van maximaal 15 minuten. Hij kreeg daar de in overnames van accountantskantoren gespecialiseerde RA en MPF aan de lijn.

De partner mailde de RA/MPF twee goodwillberekeningen, die van hem en die van de AA, tevens klager. De RA/MPF liet weten niet zo geporteerd te zijn van de gehanteerde waarderingsmethodes – een mix van de multipliermethode en de EDITDA-methode. Hij gebruikte liever het cashflow discount model. “Dan kijk je vooruit in plaats van achteruit,” aldus de RA.

Nog geen drie kwartier later mailde de partner de AA een nieuwe goodwillwaardering, volgens de cashflow discount-methode. Met daarop met de hand geschreven: ‘Akkoord, de heer X RA/MFP’.

De AA was flabbergasted. De RA/MFP had zo’n advies nooit mogen geven, betoogde hij. Hij had moeten informeren naar de achtergronden: dan was hij er bijvoorbeeld achter gekomen dat het de goodwill betrof van het kantoor van de partner zelf (“De naam stond nota bene boven de gemailde goodwillwaarderingen.”), dat er ‘dus sprake was van tegengestelde belangen’ en dat de onderhandelingen zich al in het eindstadium bevonden. Ook had de man hoor en wederhoor moeten plegen. 

De AA voelt zich door het advies benadeeld. “Het heeft mijn partner gesterkt bij de verdere onderhandelingen,” verklaarde hij.

Volgens de AA heeft de RA/MFP met zijn handelwijze alle fundamentele beginselen van het vak – professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid – met voeten getreden. 

“Klager ziet het verkeerd: we hebben het hier niet over een advies of een oordeel, dat vergt veel meer tijd en een totaal andere aanpak. Het betrof slechts een klankbordgesprek,” reageerde advocaat Melanie Hermes namens de RA/MFP. “Het ging slechts om de methodiek.”

Van een akkoord van de RA/MFP met de berekening was volgens Hermes dan ook geen sprake. “Pas in de voor deze tuchtzaak toegestuurde stukken werd mijn cliënt duidelijk dat hij zogenaamd zijn akkoord zou hebben gegeven. Dat is niet waar. Mijn cliënt is geen speelbal.”
“Het betrof wel degelijk een advies”, persisteerde de klagende AA. “In de samenwerkingsovereenkomst staat nota bene hoe de goodwill moet worden gewaardeerd. Dat was de vraag dus niet.”

Ook de tuchtrechters stelden de RA/MFP nog een aantal vragen. Waarom had de man geen verhaal gehaald bij de AA over zijn zogenaamde akkoord onder de aangepaste goodwillberekening?, wilde een van hen weten. “Dat was en is nog steeds een optie,” antwoorde Hermes. “Maar we wilden eerst deze zitting afwachten en kijken of we de emotie eruit konden halen.”

Dat laatste lijkt niet gelukt. Een aanbod voor mediatie van de kant van de RA/MFP is door klager afgewezen. Tijdens de zitting legde de voorzitter van de Accountantskamer deze optie opnieuw op tafel. Klager hield voet bij stuk.

De uitspraak: RA krijgt waarschuwing voor advies in ‘conflictueuze situatie’

Auteur: Jan Smit

Gerelateerde artikelen