Roger Lips beschuldigt zakenpartner/RA van schenden integriteit

Door onder meer een ongedekte cheque uit te schrijven heeft een RA zich schuldig gemaakt aan meervoudige integriteitsschending.

Zaaknr. 19/658

Dit betoogde de gevallen vastgoedhandelaar Roger Lips maandag bij monde van zijn advocaat bij de Accountantskamer.

De voormalig zakenpartner – die tevens RA is – is weliswaar al 20 jaar niet meer in de controle- en samenstellingspraktijk actief, maar nog wel RA. Daarom is Lips met zijn klacht bij het tuchtcollege aan het juiste adres, meende Gerrit Wempe, diens advocaat. De voormalige vastgoedhandelaar zelf, die in 2013 failliet ging en sindsdien wordt gezocht wegens onder meer faillissementsfraude, was niet aanwezig.

Lips verblijft in Dubai. Daar leerde hij ook de accountant kennen. Beiden besloten samen te investeren in vastgoed. Ze deden dat via Berkeley Capital Ltd, een vehikel waarvan ze ieder voor de helft eigenaar werden. Inmiddels zijn de beide zakenpartners gebrouilleerd.

Lips heeft in Dubai onder meer aangifte gedaan tegen zijn  voormalige compagnon omdat deze namens Berkeley Capital een ongedekte cheque zou hebben uitgeschreven voor 2,7 miljoen dirham (ongeveer 500 duizend gulden). De RA is hiervoor in Dubai bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Een ongedekte cheque wordt in de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onder valt, gezien als vervalst geld.

Ook zou de zakenpartner/RA ‘onrechtmatig gelden hebben onttrokken’ aan Berkeley Capital door zich uit te geven als bestuurder terwijl hij hier volgens het handelsregister helemaal niet meer toe bevoegd zou zijn geweest.

Verder betichtte Lips de accountant in business van valsheid in geschrifte en oplichting. In plaats van 100 duizend dirham per maand zou hij zich op deze wijze een maandsalaris hebben toegekend van 130 duizend dirham.

‘Brutaal’, want ‘niet in het algemeen belang’ en dus ‘misbruik van het tuchtrecht’: zo omschreef Marc Kelder, advocaat van de RA, de klachten. Volgens hem is de handtekening onder de cheque van 2,7 miljoen dirham helemaal niet van zijn cliënt. “Dat wordt door een forensisch rapport van de rechtbank in Dubai bevestigd.” Waarschijnlijk is de signatuur vervalst door of in opdracht van Lips, suggereerde Kelder.

Dat de RA zich tijdens de rechtszaak niet heeft verdedigd heeft volgens Kelder te maken met het onvoorspelbare rechtssysteem in Dubai. “Nadat Lips aangifte heeft gedaan, heeft mijn cliënt advies ingewonnen bij het Nederlands consulaat. Daar kreeg hij te horen dat hij het land maar het beste zo snel mogelijk kon verlaten. Hij is vervolgens onmiddellijk gevlucht, samen met zijn gezin. Gezien het vonnis achteraf een juiste keuze,” aldus de raadsman.

Van het onrechtmatig onttrekken van gelden aan de onderneming is volgens de advocaat evenmin sprake. Volgens Kelder was de RA destijds weliswaar geen managing director meer van Berkeley, maar nog wel bestuurder en dus wel degelijk gemachtigd om namens de onderneming betalingen te verrichten of te ontvangen.

De derde klacht, over het optrekken van het salaris, was volgens Kelder nieuw en daarom ‘dus sowieso niet-ontvankelijk’. Reden voor de advocaat en zijn cliënt om daar verder niet op in te gaan.

De uitspraak: Berisping voor zakenpartner/RA Roger Lips

Auteur: Jan Smit

Gerelateerde artikelen