Janine van Diggelen (AFM) nieuwe voorzitter IFIAR

Janine van Diggelen, Hoofd Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving bij de AFM, is benoemd tot voorzitter van het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR). Van Diggelen is vanuit haar functie bij de AFM al sinds de oprichting betrokken bij IFIAR, waarvan de afgelopen twee jaar als vice-voorzitter. Ze is benoemd voor twee jaar en combineert deze functie met haar werkzaamheden bij de AFM.

Lew Ferguson, bestuurslid van de Amerikaanse toezichthouder PCAOB, en huidig voorzitter van IFIAR, droeg donderdag 24  aan het einde van IFIAR’s jaarlijkse driedaagse bijeenkomst in Taiwan, het stokje aan haar over. Brian Hunt, CEO van de Canadese toezichthouder CPAB, werd gekozen als vice-voorzitter.

IFIAR is de internationale organisatie van toezichthouders op accountantsorganisaties. Wereldwijd zijn 50 onafhankelijke toezichthouders bij IFIAR aangesloten, waaronder de AFM. IFIAR bevordert de samenwerking tussen toezichthouders op het gebied van toezicht en handhaving. Doel is het verhogen van de kwaliteit van de accountantscontrole wereldwijd ter bescherming van de belangen van beleggers en andere gebruikers van jaarrekeningen en het versterken van het vertrouwen in de controleverklaring van accountants.

Van Diggelen: ‘De accountantscontrole van beursgenoteerde multinationals en van grote financiële instellingen is vaak grensoverschrijdend en het beleid van de grote internationaal georganiseerde accountantsnetwerken wordt vaak  ook internationaal bepaald. Daarom is samenwerking binnen IFIAR om de kwaliteit van de accountantscontrole wereldwijd op een hoger niveau te krijgen noodzakelijk naast het eigen nationale toezicht. Ik zie er naar uit als voorzitter hier een bijdrage aan te kunnen leveren.’

IFIAR overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van beleggersorganisaties, voorzitters van Raden van Commissarissen / audit commissies, andere internationale organisaties zoals de FSB, IOSCO, Wereldbank, de internationale leiders van de grootste accountantsnetwerken en de internationale regelgevers voor accountants. Besproken worden onder meer uitkomsten van het toezicht, waaronder de oorzaken van de kwaliteitsproblemen en de genomen en nog te nemen maatregelen door de grootste accountantsnetwerken, actuele ontwikkelingen in de auditsector en op het gebied van regelgeving en het mogelijke effect daarvan op de kwaliteit van de accountantscontrole. De internationale samenwerking binnen IFIAR draagt zo in belangrijke mate bij aan het versterken van het nationale toezicht.

Gerelateerde artikelen