De 10 meest geruchtmakende tuchtzaken van 2019

Welke accountants verschenen tot nu toe voor het blok in 2019? De meest besproken en belezen zaken op een rij. 

10. Broer en zus houden RA's verantwoordelijk voor 'karige' erfenis
De onderneming was veel minder waard dan de jaarrekening suggereerde. Dat beweerden vertegenwoordigers namens twee nazaten van de in februari 2011 overleden eigenaar van de holding. Voor deze erfgenamen – een broer en zus, tevens de klagers – had dit grote financiële gevolgen. De hoogte van hun erfenis was mede gebaseerd op de waarde van de holding. Lees verder…

9. PwC kon controle helemaal niet doen
Had een accountant van PwC zich in 2016 bereid mogen verklaren de controle van jaarrekeningen van 2013, 2014 en 2015 van Zijerveld Kaas vast te stellen als de verkoper van dat bedrijf ermee instemde? Ja, stelde het kantoor vrijdag tegenover de tuchtrechter. Volgens de klager was hiermee de onafhankelijkheid van de accountant in het geding. Lees verder…

8. OM: accountants voor 10 jaar doorhalen
Het duo maakte zich volgens de klager schuldig aan fraude met als gevolg dat de Rabobank voor meer dan 3 miljoen euro het schip in ging. De registeraccountant was tot eind 2016 bestuurder van megarestaurant @Eat met ruim 800 stoelen in Duiven. De zaak ging failliet en de bestuurder wordt samen met een uitgeschreven accountant – een van de vorige bestuurders van de BV achter het restaurant – nu beschuldigd van fraude. Lees verder…

7. 'Accountant moet vreemde balanspost ophelderen’
Eind 2017 stapte de klant over naar een andere accountant. Die deed in de loop van 2018 navraag over de post 'algemene kosten' ter grootte van 27.000 euro. Welke boekingen stonden daar tegenover, wilde hij weten. Antwoord kreeg hij niet, maar had hij al wel, bleek uit zijn verhaal. Lees verder…

6. 'Shoarmazaak bijna failliet door nalatigheid RA'
Door onder meer te laat bezwaar aan te tekenen tegen aanslagen en boetes van de Belastingdienst heeft een RA een shoarmazaak en haar vennoten aan de rand van de afgrond gebracht. Dat betoogden de vennoten, een vader en zoon die zich lieten bijstaan door een goede kennis, vrijdag bij de Accountantskamer. Lees verder…

5. AFM in BDO-zaak: 'Data van later toegevoegde memo's kloppen niet'
Volgens de AFM voerde BDO bij de controle van een grote melkcoöperatie na afgeven van die verklaring nog controlewerk uit. De accountants stellen dat het hier ging om het afronden van werkzaamheden, zoals is toegestaan binnen zestig dagen na die verklaring. “Er is geen controlewerk meer verricht.''

4. Accountant vertrekt 'en neemt klanten mee'
Een accountant die een kantoor in Apeldoorn verliet om voor zichzelf te beginnen, heeft het concurrentiebeding geschonden. Ook leende hij na zijn vertrek 25.000 euro van een klant waarvoor hij nog werkte, betoogde het klagende kantoor maandag bij de Accountantskamer. Lees verder…

3. AA: tuchtcollege moet registratie partners Baker Tilly doorhalen
Omdat het stelsel van kwaliteitsbeoordeling van het kantoor al jaren niet voldoet aan de wet en zij onvoldoende hebben gedaan om dit te verbeteren moet de Accountantskamer de registratie van alle vennoten van Baker Tilly Nederland (BTN) voor lange tijd schrappen. Lees verder…

2. Ondernemer verbolgen over 'idoot hoge' succesfee AA
Een AA heeft misbruik gemaakt van de onwetendheid van zijn cliënt door, naast zijn reguliere uurtarief, een veel te hoge succesfee te bedingen. Die vergoeding was niet meer dan een ‘slag in de lucht’. Dat betoogde Martien Steijven, advocaat van de cliënt – tevens de klager –, maandagochtend bij de Accountantskamer. Lees verder…

1. Hommeles binnen accountantskantoor
De voormalig CFO meent dat twee huidige bestuurders, onder wie de nieuwe bestuursvoorzitter, blaam treft. Immers, zij zijn eindverantwoordelijk. Hij diende daarom een klacht tegen hen in. Die bestuurders op hun beurt houden de klager en een andere – inmiddels eveneens voormalige – collega daarvoor verantwoordelijk. Lees verder…

 

 

Gerelateerde artikelen