OM: accountants voor 10 jaar doorhalen

Het OM wil een accountant en een al uitgeschreven collega voor de maximum termijn van 10 jaar doorgehaald zien.

Zaaknr. 18/1816 | 18/1817

Het duo maakte zich volgens de klager schuldig aan fraude met als gevolg dat de Rabobank voor meer dan 3 miljoen euro het schip in ging.

Eerder over deze zaak verschenen: NBA wil accountant met spoed laten doorhalen

De registeraccountant was tot eind 2016 bestuurder van megarestaurant @Eat met ruim 800 stoelen in Duiven. De zaak ging failliet en de bestuurder wordt samen met een uitgeschreven accountant – een van de vorige bestuurders van de BV achter het restaurant – nu beschuldigd van fraude. 

Centraal in deze tuchtzaak staat een lening van de Rabobank ter grootte van 3,1 miljoen euro. Daarmee, aangevuld met een bedrag van 5 miljoen euro, werd het enorme pand gebouwd en de inventaris aangeschaft. De aanloop naar die bouw roept vragen op. Niet alleen bij het OM maar net zo goed bij de verdediging als bij de Accountantskamer. De beklaagde RA stuurde facturen van een bouwbedrijf door. De RA stuurde eind 2014 stukken door waarvan ze ontdekte dat ze vervalst waren. 

Het gaat om facturen voor de bouw van het restaurant. Bouwbedrijf Kreeft zou betaald zijn via een ANB-Amrorekening van de stichting achter het restaurant. Maar die stichting had geen rekening bij de ABN, wist de beklaagde. Ze belde direct haar contact bij de bank. Ze gingen in gesprek, eerst met zijn tweeën op het Rabo-kantoor in Zevenaar en later in een Van der Valk met twee andere betrokkenen. Het was de accountant-manager van de Rabobank die door wilde, aldus de accountant. De Rabobank zou voorwaarden aanpassen ten behoeve van de financiering. 

Een van de voorwaarden was dat de accountant bestuurder werd van de stichting. De andere bestuurders moesten worden uitgeschreven. “De bank wilde met name doorgaan omdat het een paradepaardje was. Ze vond het een gigantisch goed project.'' Ook had de accountant-manager een verleden met een ander horeca-onderneming die fraude had gepleegd. “Hij wilde zijn naam zuiveren richting de Rabobank Utrecht.''

Deze verklaring riep veel vragen op bij de Accountantskamer. Ze ontdekte fraude maar deed geen aangifte en ging in zee met mensen die ze – door deze valsheid in geschrifte – niet kon vertrouwen. Ze leunde sterk op het vertrouwen van de bank, zei ze. En ze mocht hierover niets vastleggen van de bank. Als ondernemer zag ze ook de potentie van het project. Volgens het OM baseerde de bank zich ook op valse informatie van de tweede gedaagde. Tussen de stukken zat een overeenkomst voor de verkoop van zijn accountantskantoor voor een bedrag van 9 miljoen euro. Vermogen dat in de stichting dat achter het restaurant zat, gestoken werd. Maar dat kantoor is nooit verkocht en dat geld is nooit ontvangen, aldus het OM. De inmiddels uitgeschreven accountant weet niet of die overeenkomst tussen de stukken zat. De curator heeft alles in beslag genomen, zei hij. Volgens het OM staat het dossier 'stijf van het bewijsmateriaal'. “Er is door de Rabobank 3 miljoen euro verstrekt op basis van allerlei stukken waarvan niemand weet wie ze gemaakt heeft of door wie ze verzonden zijn.'' De klager wil dat het duo voor 10 jaar geschrapt wordt.

Leuk voor de bühne, vond de raadsman van de RA de woorden van het OM. Hij zag helemaal geen bewijs. Er is hooguit een boekhoudkundige fout gemaakt door zijn client. “Mag ze daarom 10 jaar lang haar vak niet meer uitoefenen?''

In een eerdere voorlopige voorziening poogde de NBA via de Accountantskamer de RA al versneld te schrappen uit het register. De Accountantskamer wees dat verzoek af. Beide gedaagden zullen zich ook nog voor de strafrechter moeten verantwoorden. Uitspraak van de Accountantskamer volgt over circa 15 weken.

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen