NBA wil accountant met spoed laten doorhalen

Via een spoedprocedure verzocht accountantsorganisatie NBA om een accountant tijdelijk door te halen. Het is pas de tweede spoedmaatregel in zijn soort die bij de Accountantskamer is aangevraagd.

Zaaknr. 18/1902

Dat bleek maandag op de zitting in Zwolle. De registeraccountant was tot eind 2016 bestuurder van een megarestaurant met ruim 800 stoelen in Duiven. De zaak ging failliet en de bestuurder wordt nu beschuldigd van fraude. Haar wacht niet alleen een strafzaak maar ook een tuchtprocedure bij de Accountantskamer, aangespannen door het Openbaar Ministerie. De NBA verzocht echter al om haar per direct door te halen. 

Er zijn 'ernstige vermoedens' dat de accountant nauw bij de fraude betrokken is, meent de NBA. Op basis van door haar verstuurde valse facturen van een bouwbedrijf zou de Rabobank 3,1 miljoen euro krediet verstrekt hebben. Wil de tuchtrechter een verzoek tot voorlopige voorziening honoreren, dan moet er sprake zijn van een uitzonderlijke situatie. Volgens de beroepsorganisatie was dat hier het geval. “Dit is een situatie die geen uitstel duldt.''

In de zaak kreeg de verdachte via haar raadsman Leen Hennink voor het eerst de kans zich te verweren. De Rabobank wist dat de facturen van Bouwbedrijf Kreeft vals waren, zei Hennink. Op het bouwbord op de plek waar het restaurant uit de grond werd gestampt, stond ook duidelijk bouwbedrijf De Haas uit Dronten als bouwer vermeld. De medewerker van de Rabobank die aangifte deed, wist dat. Hij was vrijwel wekelijks op het bouwterrein aanwezig. “Cliënt wist niet dat die facturen vervalst waren. En op basis van die facturen is geen cent geleend.'' 

Sterker nog: het was de Rabobank die voorstelde dat zij bestuurder werd van het restaurant. “De bank had terecht vertrouwen in haar. Mijn cliënt is het slachtoffer van een heksenjacht.'' 

Het waren facturen en bankafschriften die de beklaagde niet in de rol van accountant maar als vriendin van de mede-eigenaar verzond. Bovendien waren de gevolgen beperkt. “Er is geen sprake van dat deze facturen en bankafschriften de Rabobank ertoe hebben verleid betalingen te verrichten ten behoeve van de grondaankoop voor het restaurant, de grondaankoop voor de parkeerplaatsen en de betalingen aan aannemer De Haas'', aldus de advocaat.

Het verweer van de raadsman overtuigde de NBA niet. “Ik blijf met vragen zitten'', zei de gemachtigde. Wat maakt deze zaak zo bijzonder dat er nu om een dergelijke maatregel gevraagd wordt, vroeg de voorzitter. “We behandelen hier veel meer fraudezaken.'' 

Volgens de NBA gaat het om een zaak “waaruit blijkt dat stukken vals zijn opgemaakt om een geldlening te verkrijgen. Dat is een zwaarwegend belang''. 

Vervolg: OM: accountants voor 10 jaar doorhalen

Auteur Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen