Ondernemer verbolgen over ‘idoot hoge’ succesfee AA

Voor hulp bij het gebruik maken van de inkeerregeling rekende een accountants een succesfee van 15 procent.

Zaaknr. 19/659

Een AA heeft misbruik gemaakt van de onwetendheid van zijn cliënt door, naast zijn reguliere uurtarief, een veel te hoge succesfee te bedingen. Die vergoeding was niet meer dan een ‘slag in de lucht’.

Dat betoogde Martien Steijven, advocaat van de cliënt – tevens de klager –, maandagochtend bij de Accountantskamer.

De zaak draait om de vergoeding voor een beroep op de inkeerregeling voor mensen met zwart geld in het buitenland. Klager, importeur van fotoapparatuur, had 312.000 dollar – de opbrengst van een investering in een Chinees bedrijf – geparkeerd op een bankrekening in Hongkong. Hij had dit niet gemeld in zijn belastingaangiften. Toen hij eind 2017 op vakantie in de krant las dat de inkeerregeling voor verzwegen buitenlandse vermogens per 1 januari 2018 zou stoppen, vroeg hij zijn accountantskantoor of zij dit voor hem konden regelen.

Het verzoek landde bij de AA. Die nam de opdracht aan, en bedong tegelijkertijd een succesfee. Het betrof een ‘tricky’ zaak, aldus de AA – een zaak waarin veel onbekend was – Waar kwam het geld vandaan? Om hoeveel ging het precies? En de ondernemer had al eens eerder een beroep gedaan op de inkeerregeling, in 2014. Toen betrof het een ongeveer overeenkomstig bedrag op een Zwitserse bankrekening.

Bij een recidive kon de Belastingdienst in principe alle kanten uit, meende de AA. Slechtste scenario volgens de accountant: een boete van 100 procent. Ook zijn eigen reputatie bij de fiscus liep gevaar, bepleitte de AA. Vandaar de succesfee, die 15 procent bedroeg.

De fiscus legde de ondernemer uiteindelijk aan aanslag op van 40.600 euro. De AA stuurde hem daarop een factuur van 40.700 euro. Volgens klager is die vergoeding achteraf veel te hoog. Hij spande een civiele procedure aan tegen de AA. Een uitspraak van de Accountantskamer kan hem tijdens die rechtszaak mogelijk van pas komen.

“De AA heeft mijn cliënt altijd voorgespiegeld dat de fiscus het vermogen in Hongkong mogelijk zou beschouwen als inkomsten uit arbeid. En dat hem waarschijnlijk een hoge boete stond te wachten omdat hij al eerder een beroep had gedaan op de inkeerregeling,” aldus Steijven. “Maar dat niet meer dan een slag in de lucht. Door misbruik te maken van de onwetendheid van mijn cliënt heeft hij een niet bestaand risico voorgewend. Vervolgens heeft hij een idioot hoge vergoeding afgedwongen. Dat is een openbaar accountant onwaardig.”

Van een buitensporige fee is volgens de AA geen sprake. Bovendien is klager daarmee zelf akkoord gegaan. “Hij heeft alle tijd gehad erover na te denken. Hij had bijvoorbeeld te rade kunnen gaan bij een extern adviseur. Dat heeft hij niet gedaan.”

De leden van de Accountantskamer legden de AA niettemin het vuur aan de schenen. Waarom een succesfee? Waarop was de hoogte van die vergoeding gebaseerd? Had de AA, toen hij er eenmaal achter was dat de fiscus het geld niet zou kwalificeren als inkomen uit arbeid, maar als vermogen, nog aan zijn cliënt voorgesteld de fee te verlagen? Had hij zo’n ‘tricky’ opdracht niet moeten teruggeven en überhaupt wel moeten aannemen? 

“Teruggeven had ik kunnen doen”, beaamde de AA. “Anderzijds: elk beroep op een inkeerregeling kent wel een ‘achter-de-oren-krabmoment.”
En, ja hij had voorgesteld de fee te verlagen. Dat wilde klager echter niet, aldus de AA. “Een deal is een deal, kreeg ik toen te horen.”

Dat laatste is volgens klager pertinent onjuist.
Had de AA nog stilgestaan bij zijn eigen objectiviteit?, vroeg een van de rechters. Immers, hij deed ook al jaren de samenstelling voor de cliënt. Was die, nu hij voor de tweede keer een beroep deed op de inkeerregeling, nog wel voldoende te vertrouwen? De NBA had hem nota bene desgevraagd op dit gevaar gewezen. Welke waarborgen had hij hiertoe getroffen?

“Ehh..ik heb niets speciaals gedaan. Ik voer al mijn opdrachten professioneel uit”, hakkelde de accountant.

De uitspraak: Maand schorsing voor AA die 'idoot hoge' succesfee claimde

Auteur: Jan Smit/Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen