Winstverbod BTW-vrijstelling ziekenhuizen lijkt te blijven

Ziekenhuizen met een winstoogmerk komen niet in aanmerking voor btw-vrijstelling. Ondanks beloften van het ministerie van Financiën om hier verandering in te brengen, lijkt dit voorlopig zo te blijven. Dit meldt BDO.

Dinsdag 9 december debatteerde de Eerste Kamer in een plenaire zitting met minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg. Het wetsvoorstel maakt winstuitkering mogelijk voor ziekenhuizen en vergelijkbare instellingen van medisch specialistische zorg. In het plenaire debat besluit Minister Schippers met de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Er wordt nu eerst voorlichting aan de Raad van State gevraagd over de implicaties van het amendement Bruins Slot bij artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen. Dit amendement regelt de verplichte goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen voor (ver)huur of (ver)koop van vastgoed.

Met deze aanhouding is ook een aankondiging in het Belastingplan 2015 uitgesteld dat zich richt op de vrijstelling voor verpleging en verzorging, van in een inrichting opgenomen personen (geldend voor de prestaties van het ziekenhuis). In die aankondiging werd voorgesteld om de voorwaarde – dat geen winst wordt beoogd voor de vrijstelling – voor voorgenoemde activiteiten te laten vervallen. Inwerkingtreding hiervan is echter afhankelijk van inwerkingtreding van genoemd wetsvoorstel.

Het ministerie van Financiën heeft eerder de bereidheid uitgesproken om in een beleidsbesluit goed te keuren dat de btw-vrijstelling vanaf 1 januari 2015 ook toepasbaar is als winst wordt beoogd. Dit in het geval (een deel van) het wetsvoorstel niet vóór 1 januari 2015 is aanvaard of later in werking treedt, of als de wetswijziging met betrekking tot de btw-heffing niet tijdig zou zijn vastgesteld. Het winstverbod lijkt nu toch te worden gehandhaafd.

Bron:  BDO

 

Gerelateerde artikelen