Wijziging regels IB-ondernemers met verplicht pensioenfonds

Voor zelfstandige ondernemers en resultaatgenieters die verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling geldt sinds 1 januari 2015 een beperking voor de pensioenopbouw.

Sinds 1 januari 2015 kunnen pensioenpremies alleen nog in aanmerking genomen worden bij het bepalen van de winst of resultaat als deze premies binnen de fiscale begrenzingen blijven.

Deze beperking geldt alleen voor ondernemers en resultaatgenieters die verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling op grond van:

  • de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  • de Wet op het notarisambt of
  • de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Meer informatie: Wijziging pensioenregels voor ondernemers voor de inkomstenbelasting die verplicht deelnemen aan pensioenfondsen

Gerelateerde artikelen