Wat is de impact van de nieuwe Lease-standaard?

De nieuwe IFRS-standaard ‘on leases’ zal de EBITDA van uw cliënten met 13% verhogen en hun rentedragende schulden met 22%, denkt PwC research.
Eerder vandaag berichtten wij al over de lancering van de nieuwe standaard IFRS 16. 
 
Onder de eerste reacties valt die van James Chalmers, PwC’s UK assurance leader, op:
 
"Het mag geen verrassing meer zijn dat alle leasecontracten nu op de balans komen. Investeerders en analisten zijn al gewend om de cijfers in financiële rapportages wat dat aangaat  aan te passen. Maar dat betekent niet dat ondernemingen niet zorgvuldig moeten nagaan hoe zij de nieuwe standaard in hun boeken verwerken en hoe zij over de gevolgen rapporteren.
 
Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de EBITDA van een gemiddelde onderneming wel met 13% kan toenemen, net als de “interest-bearing debt” die soms wel met 22% toeneemt. In bepaalde sectoren zijn de gevolgen nog groter: in de retail zullen EBITDA en de schuldenposities groeien met resp. 41% en 98%.
Daarnaast moeten ondernemingen rekening houden met de nodige aanpassingen in systemen, vereisten rond gegevens, leningcontracten, distributable profits en beloningen.
Desondanks: het is goed dat de IASB een eind gemaakt heeft aan jaren van onzekerheid in dezen. De IASB heeft zorgvuldig gekeken naar de feedback die de Board ontving van verschillende stakeholders, en is nu met een praktischer standaard gekomen dan de eerste versies beloofden. Maar er is nog veel werk aan de winkel, vóór de ingangsdatum in 2019!” (pwc.blogs.com)
 
Voor de meer algemene reactie van EY zie www.ey.com/. EY waarschuwt: "The differences between the standards are likely to reduce comparability between IFRS and US GAAP in respect of lease transactions…" 
Gerelateerde artikelen