Voormalig partner PwC Brazilië bestraft voor ondeugdelijke audits dochters Sara Lee

De Amerikaanse toezichthouder Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) heeft een voormalig partner van PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes in Brazilië bestraft voor tekortkomingen in de accountantscontrole van dochterondernemingen van Sara Lee.

Wander Rodrigues Teles krijgt een boete van $10.000 opgelegd en wordt twee jaar geschorst als accountant. PCAOB werd bij het onderzoek in deze zaak geholpen door de Nederlandse AFM.

Teles was in 2010 en 2011 als PwC’s lead partner verantwoordelijk voor de accountantscontrole van Braziliaanse dochterondernemingen van Sara Lee Corporation, waaronder Sara Lee Cafés do Brasil Ltda.

Uit onderzoek van PCAOB is gebleken dat Teles onvoldoende heeft gereageerd op aanwijzingen dat de cijfers door Sara Lee Cafés stevig waren opgepoetst. In 2012 kwam Sara Lee met nieuwe herziene financiële resultaten over 2010 en 2011 naar buiten, onder verwijzing naar boekhoudkundige onregelmatigheden bij de Braziliaanse operaties. Vooral de post debiteuren zou flink opgepompt zijn en Teles zou daarvan geweten hebben.

PCAOB verwijt Teles dat hij geen rekening heeft gehouden met de risico’s van deze opgepoetste cijfers en ook wordt hem een gebrek aan professioneel scepticisme verweten. "Faced with indications of possible material misstatements, the lead partner did not exercise appropriate professional skepticism," aldus Claudius B. Modesti, het hoofd van PCAOB Enforcement and Investigations. "He repeatedly ignored information suggesting that the company's financial information was materially misstated."

Gerelateerde artikelen