SEC blijft klokkenluiders beschermen en bemoedigen

En let speciaal op de rol en verantwoordelijkheid van dienstverleners als accountants.

In haar jaarlijkse rapportage aan het Congres zegt de afdeling Klokkenluiders van de SEC dat ze meer aandacht gaat besteden aan ‘patterns of retaliation’, wraaknemingen achteraf van bedrijven tegen klokkenluiders en contractuele afspraken vóóraf met (ex)werknemers, die ongewenste openbaarmaking van vertrouwelijke informatie onmogelijk of in elk geval uiterst onaantrekkelijk maken.

Het SEC Whistleblower Office blijft organisaties achter de broek zitten, inclusief adviseurs als controlerend accountants, die de wet overtreden door te dreigen met ontslag, onacceptabele geheimhoudingsplichten af te dwingen  of andere maatregelen nemen die klokkenluiden de facto onmogelijk willen maken, zegt  Jane Norberg, hoofd van het Office of the Whistleblower, in haar brief aan het Congres.

De dienst zal er ook dit jaar alles aan blijven doen, om te zorgen dat individuen die zich daartoe moreel verplicht voelen met een gerust hart onoirbare praktijken blijven melden, zo stelt het rapport. In oktober nog maakte de afdeling bekend dat zij vooral ging controleren of accountants en andere dienstverleners wel volledig compliant waren met de klokkenluiderwetgeving zoals vastgelegd in Rule 21F-17 van de SEC-reglementen.

In juni van dit jaar nog moest Merrill Lynch voor niet minder dan  $415 miljoen en bekennen dat de vermogensbeheerder zijn klanten niet altijd optimaal bediend had; het vonnis in deze zaak woog ook zwaar mee dat Merill Lynch Rule 21F-17(a) overtrad door in arbeidscontracten artikelen op te nemen die medewerkers weerhielden van het aangifte doen van geconstateerde overtredingen.

De klokkenluidersafdeling kende het afgelopen jaar $57 miljoen aan ‘beloningen’ uit aan klokkenluiders, op 14 november jl. nog een van $ 20 miljoen, de hoogste ooit, tot dusverre. Er werden het afgelopen jaar 4200 tips ontvangen, 40% meer dan het jaar daarvoor.  In de meeste gevallen gaan deze meldingen vergezeld van gedetailleerd bewijsmateriaal, constateert het rapport.

 

Gerelateerde artikelen