SEC beloont externe expert als klokkenluider

De Amerikaanse toezichthouder heeft voor de eerste keer een klokkenluiderbeloning van $700.000 toegekend aan een externe adviseur - een accountant wellicht?
En dat is een primeur voor het klokkenluiderbeloningprogramma van de Securities and Exchange Commission. Het gaat in dit geval om een externe deskundige, die op vrijwillige basis de SEC geholpen heeft bij een handhavingsonderzoek – dus niet om een medewerker die vanuit de onderzochte organisatie informatie verschafte.
 
Het ‘whistleblower’programma dat de SEC in 2011 startte biedt de mogelijkheid om klokkenluiders financieel te belonen voor hun mededeelzaamheid. “Maar,” zegt de SEC nu, “het ons vrijwillig met raad en daad bijstaan bij een onderzoek door een externe professional kan net zo waardevol zijn als de bereidheid tot informatiedelen van een interne betrokkene.”
 
De SEC  wilde de identiteit van de ruim beloonde professional (een accountant?) niet onthullen. Juristen zeggen dat deze toekenning aantoont hoe breed de SEC het begrip klokkenluider wil interpreteren. “Inmiddels is duidelijk dat de SEC niet meer alleen op interne bronnen afgaat.”
Het klokkenluidersprogramma heeft tot dusverre meer dan $55 miljoen uitgekeerd aan 23 klokkenluiders.
 
Gerelateerde artikelen