Schikkingen met de overheid resulteren te gemakkelijk in fiscale aftrekposten

Bijna wekelijks lezen we over grote ondernemingen (vooral banken), die vervolging met een schikking weten af te kopen. Boetes zijn niet aftrekbaar, schikkingen wel.
Uit recent onderzoek door het US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund blijkt overduidelijk, dat grote bedrijven bewust misbruik maken van een grijs gebied in de fiscale wetgeving van de Verenigde Staten: zij schrijven miljarden dollars aan  out-of-court settlements af als normale business costs.
 
Het rapport onder de titel Settling for a Lack of Accountability? stelt dat de fiscale regels in de VS toestaan, dat ondernemingen “ordinary and necessary business expenses” aftrekken, maar dat daar boetes of andere vergoedingen aan de overheid die door een rechter worden opgelegd buiten vallen.  
 
Geen wonder dus, dat de advocaten van de ondernemingen die ergens over de schreef zijn gegaan hun best doen om een rechtszaak en daarmee een veroordeling te voorkomen.  Liever betalen zij een genereus bedrag om de schade die veroorzaakt is (ook door het mislopen van belastinginkomsten!) te redresseren.
De opstellers van het rapport stellen dat “zolang de overheidsinstelling, die bereid is de zaak in kwestie te schikken, geen oog heeft voor de fiscale status van de te betalen bedragen, kan de wetsovertreder bijna de totale schade afschrijven als ‘ordinary and necessary” bedrijfskosten. En dan betaalt de overheid dus zelf de ‘boete’…".
 
“De maatschappelijke schade die dergelijke corporate overtredingen veroorzaken is meestal heel reëel. Die kan bestaan uit onherstelbare schade aan het milieu, maar soms ook voor de economie als zodanig. Als een onderneming de wet overtreedt en daarvoor  een schikking treft zou de eigen schade ook echt en voelbaar moeten zijn. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat niemand wegkomt met overtreding van de wet, ook grote ondernemingen niet!”
Gerelateerde artikelen