RJ-Uiting 2016-15 ingetrokken vanwege uitstel stemming PEB

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is genoodzaakt RJ-Uiting 2016-15 in te trekken, omdat de stemming in de Eerste Kamer inzake 'pensioen in eigen beheer' is uitgesteld.

Op 30 november 2016 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) RJ-Uiting 2016-15 ‘ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichtig directeur-groot-aandeelhouder’ gepubliceerd. Uitgangspunt van RJ-Uiting 2016-15 was dat het voorstel van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ zoals aangenomen door de Tweede Kamer ongewijzigd door de Eerste Kamer zou worden aangenomen en op 1 januari 2017 in werking zou treden.

De behandeling en stemming in de Eerste Kamer is echter, op verzoek van de staatssecretaris, uitgesteld. De staatssecretaris wil nog bepaalde effecten van het wetsvoorstel onderzocht hebben en waar nodig (middels een zogenaamde Novelle) met flankerende maatregelen komen. Als gevolg hiervan is het bovengenoemde uitgangspunt van RJ-Uiting 2016-15 vervallen en om die reden trekt de RJ langs deze weg RJ-Uiting 2016-15 in. Zodra de Novelle is verschenen zal de RJ de gevolgen van het wetsvoorstel en de Novelle voor de jaarverslaggeving opnieuw bezien.

 

Gerelateerde artikelen