RJ-Uiting 2016-15: Ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting dga

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2016-15: ‘Ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder’ uitgebracht. Deze RJ-Uiting behandelt de gevolgen van het wetsvoorstel 'uitfasering pensioen in eigen beheer' voor de (bestaande) RJ-bundel en RJk-bundel.

Op 17 november 2016 is het voorstel van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ aangenomen door de Tweede Kamer. Deze RJ-Uiting 2016-15 behandelt de gevolgen van de in dit wetsvoorstel opgenomen wijzingen voor de (bestaande) Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Daarnaast bevat deze RJ-Uiting ontwerp-richtlijnen voor de verwerking van de pensioenvoorziening van directeuren-grootaandeelhouder (dga) in hoofdstuk 271 Personeelsbeloningen voor middelgrote en grote rechtspersonen en hoofdstuk B14 Personeelsbeloningen voor micro- en kleine rechtspersonen, waaronder de verwerking en waardering van de zogenoemde ‘oudedagsverplichting’.

De verwachting is dat het wetsvoorstel ongewijzigd door de Eerste Kamer zal worden aangenomen en de wet in werking treedt op 1 januari 2017. Daarvan uitgaande, zal deze wet in bepaalde situaties al gevolgen hebben voor boekjaren die eindigen op of voor 31 december 2016.

De voorstellen in deze RJ-Uiting zullen definitief worden gemaakt nadat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen en de commentaarperiode is verstreken.

Gerelateerde artikelen