Plasterk: laat gemeenten meer belastingen heffen

Minister Plasterk vindt dat gemeenten meer belasting moeten kunnen heffen. Dat schrijft hij in een plan over de verbetering van de lokale democratie.

Volgens Plasterk vragen gemeenten al jaren om een verruiming van gemeentelijk belastingbeleid. En nu zij steeds meer taken overnemen, moeten zij volgens hem minder afhankelijk worden van wat zij van de Rijksoverheid krijgen. 

"Het kabinet onderschrijft de gedachte dat een verruiming van het lokale belastinggebied past bij de verruiming van het gemeentelijke takenpakket", schrijft hij. 
De minister van Binnenlandse Zaken heeft nog geen uitgewerkt plan voor de nieuwe lokale belastingen. Hij denkt dat die de betrokkenheid van de burger bij de gemeentelijke politiek vergroten omdat een gemeente een eigen afweging kunnen maken over wat zij gaan doen met hun geld.

"Een gemeente kan democratisch besluiten om bijvoorbeeld een mooi zwembad en een mooie bibliotheek te bieden en dan dus de belastingen te heffen om dat van te betalen", licht hij tegenover de NOS toe. "Of een gemeente kan zeggen: wij houden liever de lasten zo laag mogelijk en mensen lenen maar boeken van elkaar."

Plasterk wijst erop dat als gemeenten meer belastingen gaan heffen, "de landelijke belastingen natuurlijk omlaag moeten. De bedoeling van staatssecretaris Wiebes is al om dan de inkomensbelasting te verlagen."
In Plasterks Agenda Lokale Democratie staan ook andere voorstellen. Zo wil hij de buurtrechten laten vastleggen in de gemeentelijke regelgeving. Die rechten, die burgers in een aantal gemeenten al hebben, houden bijvoorbeeld in dat omwonenden als eerste mogen bieden op land of huizen die vrijkomen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Gerelateerde artikelen