‘Plannen Europese kapitaalmarkt goed voor de economie’

VNO-NCW en MKB-Nederland staan positief ten opzichte van de plannen van de Europese Commissie voor één Europese kapitaalmarktunie. Dit kan het Europese bedrijfsleven minder afhankelijk maken van financiering door banken. En dat kan op termijn een impuls geven aan de kredietverlening van het bedrijfsleven, zo stellen de ondernemingsorganisaties.

‘Verder is het positief dat de Europese Commissie het aantrekkelijker voor institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, wil maken om te investeren in de Europese economie. Nu wordt dat voor sommige investeringen door regelgeving moeilijk gemaakt’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Makkelijker investeren

Door één Europese kapitaalunie kan het volgens VNO-NCW en MKB-Nederland makkelijker worden om beschikbaar kapitaal bij institutionele beleggers te gebruiken ten gunste van de economische groei. Het aantrekkelijker maken voor deze partijen om te investeren in de Europese economie kan bijdragen aan de structurele groei van de Europese economie. Daarbij moet volgens de ondernemingsorganisaties ook gekeken worden naar andere regelgeving die belemmerend kan werken op de beschikbaarheid van kapitaal.

Korte termijn

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen wel dat een goed werkende Europese kapitaalmarkt niet met een druk op de knop is geregeld. Het is voor de langere termijn verstandig om de financieringsstrategie van het Europees bedrijfsleven te diversifiëren en tegelijkertijd beschikbaar kapitaal productiever in te zetten. Met de plannen voor standaardisering van het verpakken van leningen, de herziening van de prospectusrichtlijn en het aanpassen van kapitaalseisen voor investeringen in infrastructuur doet de Europese Commissie volgens de ondernemingsorganisaties óók op de korte termijn een aantal goede voorstellen.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen