Ook VVD wil opheldering over accountantscontrole topinkomens

Nadat eerder al de PvdA en D66 Kamervragen over de accountantscontrole van topinkomens hadden gesteld aan minister Plasterk van BZK, willen nu ook de VVD-Kamerleden Jan Middendorp en Sophie Hermans opheldering.

Onlangs meldde het FD dat accountants willen stoppen met de controle van topinkomens in de publieke sector, omdat zij deze te complex vinden. CoZiek, de commissie van accountants in de zorg van de NBA, pleitte er voor om de regels rond het wettelijke beloningsplafond te vereenvoudigen, de controle uit de jaarrekening te halen en onder te brengen bij specialisten.

De VVD’ers Middendorp en Hermans stellen aan Plasterk onder meer de volgende vragen:

  • Herkent u het beeld dat de regels voor de controle van topinkomens in zorginstellingen zo gedetailleerd zijn dat zij leiden tot hoge kosten voor zorginstellingen? 
  • Herkent u het beeld dat de NBA-sectorcommissie-ziekenhuizen (CoZiek) oproept dat in de gezondheidszorg de problemen extra groot zijn door wijzigende beloningscategorieën, speciale beloningsregelingen en gedetailleerde regels voor kleine onkostenvergoedingen? Als dit niet specifiek is voor de zorgsector, is het u dan bekend of deze problemen ook in andere sectoren dan de zorgsector spelen?
  • Deelt u de overtuiging dat bij de normering van  topinkomens er niet onnodig extra administratieve lasten en kosten zouden moeten worden opgelegd aan de zorgsector? 
  • Deelt u de overtuiging dat er zo min mogelijk  tijd en geld verloren moet gaan aan de controles van topinkomens in de gezondheidszorg? 
  • Bent u bereid te komen tot een spoedige aanpak van de  problematiek dat zorginstellingen hoge kosten moeten maken om kleine kosten te verantwoorden?
  • Deelt u de gedachte dat bovenstaand problematiek een belangrijke rol zou moeten spelen bij de evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT 2)? Zo ja, welke lessen ziet u dan in dit soort berichten die gebruikt kunnen worden bij het vorm geven van die evaluatie? 

Lees ook:

Gerelateerde artikelen