Oob-grens woningcorporaties omhoog

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft besloten om de grens te verhogen die bepaalt wanneer kleine woningcorporaties als organisatie van openbaar belang (oob) gelden. De grens wordt verhoogd van 1500 naar 2500 verhuureenheden.

Onlangs is een ontwerp van het Besluit tot aanwijzing van organisaties van openbaar belang (oob) als bedoeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) openbaar geconsulteerd. Dit ontwerp voorziet in de aanwijzing van woningcorporaties (toegelaten instellingen), netbeheerders, drie instellingen voor het wetenschapsbeleid (KNAW, NWO en de Koninklijke Bibliotheek) en grote pensioenfondsen als oob’s. In de consultatieversie zijn kleine woningcorporaties niet aangemerkt als oob, waarbij een grens is aangehouden van 1.500 verhuureenheden. In reactie op de consultatie hebben de Nederlandse beroepsorganisaties van accountants (NBA) en de vereniging van woningcorporaties Aedes (Aedes) gepleit voor verhoging van de grens naar 2.500 verhuureenheden.

De NBA en Aedes wezen in dit verband op de reeds bestaande grens van 2.500 verhuureenheden in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 20152. Woningcorporaties met meer dan 2.500 verhuureenheden zijn verplicht om een onafhankelijke controlfunctie in te stellen. Het zou in de ogen van de NBA consistenter zijn om bij deze grens aan te sluiten. Aedes geeft in haar consultatiereactie aan dat een grens van 1.500 verhuureenheden te laag is, gelet op de beschikbare capaciteit van deze woningcorporaties. Ook vragen zij aandacht voor de problemen die kleinere woningcorporaties zouden gaan ondervinden bij het vinden van een geschikte accountant.

Naar aanleiding van de consultatiereacties is Dijsselbloem in overleg getreden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit woningcorporaties. Naar aanleiding van dit overleg concludeert hij dat het verhogen van de voorgenomen grens van 1.500 naar 2.500 verhuureenheden niet bezwaarlijk is. Dit sluit beter aan bij de bestaande regelgeving en bij de wens van de Tweede Kamer. In een nieuw ontwerp van het besluit, dat na het reces aan de Eerste en Tweede Kamer zal worden voorgehangen, zal daarom een grens worden gehanteerd van 2.500 verhuureenheden.

 

Gerelateerde artikelen