Accountantsprotocol woningcorporaties verslagjaar 2017 verschenen

Het nieuwe accountantsprotocol voor woningcorporaties is gepubliceerd. Dit is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarrekening van corporaties over 2017 moeten controleren. Het accountantsprotocol wordt jaarlijks geactualiseerd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Het accountantsprotocol over verslagjaar 2017 is eerder gepubliceerd dan in voorgaande jaren. De wijzigingen ten opzichte van het accountantsprotocol 2016 zijn beperkt gebleven. Dit was mogelijk gezien de beperkte wijzigingen in de wet- en regelgeving en de dVi over verslagjaar 2017.  De controlewerkzaamheden zijn waar mogelijk verlicht. Zo is het aantal onderdelen in rubriek C waarbij Assurance wordt gevraagd, teruggebracht van 22 naar 17. Verder is de rapporteringstolerantie met uitzondering van drie onderdelen komen te vervallen in het gehele accountantsprotocol. 

Met ingang van verslagjaar 2017 zijn de modellen van de controleverklaring en de Assurance-rapporten verder niet meer opgenomen in het accountantsprotocol, maar zullen deze gepubliceerd worden op de website van de NBA. Het gewijzigde protocol is opgesteld door de Autoriteit Woningcorporaties na uitvoerige afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de accountantssector en Aedes.

Het accountantsprotocol is getoetst door de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA. COPRO heeft het accountantsprotocol over verslagjaar 2017 gekwalificeerd als ‘uitvoerbaar’. 

Gerelateerde artikelen