‘Nog veel vragen omtrent afschaffing pensioen in eigen beheer’

Vorige week kwam staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar buiten met zijn plannen over afschaffing van pensioen in eigen beheer. Maar volgens KPMG Meijburg blijven er nog steeds veel vragen omtrent de afschaffing van het PEB en de verschillende tegemoetkomingen.

“Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe omgegaan wordt met reeds ingegane pensioenen en hoe de afkoopwaarde of omzettingswaarde (spaarvariant) exact berekend moet worden,” aldus KPMG Meijburg. “De afkoop zal in veel gevallen fiscaal gunstig zijn, maar leidt ook tot nieuwe vragen. Is het mogelijk en zinvol om een pensioen dat onder water staat toch af te kopen? Hoe werkt de afkoop uit op de onderlinge vermogensverhoudingen tussen echtelieden en partners? En wat als de partners gescheiden zijn? Ook komt het voor dat de aandelen in een pensioen-bv geheel of gedeeltelijk niet gehouden worden door de dga, maar bijvoorbeeld door zijn kinderen. Ook dan leidt de geruisloze afstempeling en afkoop tot nieuwe fiscale vragen. Hopelijk zal het wetsvoorstel dat op Prinsjesdag 2016 bekend wordt gemaakt een groot deel van deze vragen wegnemen.”

Lees ook:

Gerelateerde artikelen