VNO-NCW en MKB-Nederland positief over oplossing pensioen in eigen beheer

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de vandaag door het kabinet aangekondigde verlenging van de eerste schijf van 20% van de vennootschapsbelasting de komende jaren en de oplossing van de problemen van directeuren-grootaandeelhouders (dga's) met een pensioen in eigen beheer.

“Zo’n 150.000 dga’s worden bevrijd van de zogeheten pensioenklem, waardoor een groot aantal van hen geen dividend meer kon uitkeren of hun onderneming financieel niet kon versterken,” aldus de ondernemingsorganisaties.

Veel dga’s die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen, hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het bedrijf, de ‘pensioenklem’. Het kabinet biedt hen nu gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid om het in het verleden opgebouwde pensioen in eigen beheer tegen een belastingkorting af te kopen. De afkoop in het eerste jaar kan plaatsvinden tegen een kortingspercentage voor de fiscus van bijna 35%. De BV wordt zo verlost van de toekomstige verplichting om pensioen uit te keren aan de dga. Hierdoor verbetert de solvabiliteit van deze ondernemingen, zodat het makkelijker wordt om nieuwe investeringen te financieren.

Het kabinet heeft vandaag ook aangekondigd de eerste schijf van 20% in de vpb in 2018 te verlengen tot 250.000 en stapsgewijs tot 350.000 euro in 2021. “De verlenging van de eerste vpb-schijf tot 350.000 euro is een structurele lastenverlichting voor mkb-ondernemers, scale-ups en kleine buitenlandse ondernemingen. Nederland maakt zich hierdoor fiscaal wat aantrekkelijker,” zo stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen