Nieuwe ISO Standaard 37001 betekent doorbraak in ABC

De eerste internationaal erkende set procedures om omkoping en corruptie te voorkomen en ontdekken.

 Sinds 14 oktober is er een nieuwe ISO-standaard beschikbaar voor ‘anti-bribery and corruption’ (ABC) managementsystemen, ontwikkeld door de International Organization for Standardization IOS. Deze kwaliteitsstandaard ISO 37001 is de eerste internationaal erkende maatstaf voor het ontdekken en voorkomen van gevallen van omkoping, smeergeldbetaling en corruptie.

ISO 37001 betekent een doorbraak voor ABC en geldt voor zowel publieke als private organisaties. . De eerste soort zal de standaard als eerste omarmen, zo wordt verwacht, meteen daarna zal de private sector volgen, al was het maar om ISO-gecertificeerd zaken te kunnen blijven doen met overheidsorganisaties.

Wat verwacht ISO 37001?

Ten eerste, het ontwikkelen, implementeren, monitoren en bijstellen van een degelijk anti-bribery compliance programma. Daarbij is de benaderingswijze bekend: als managementsysteem. De tekst is in gewone mensentaal, zonder onnodig juridisch jargon. Het is dus niet langer nodig om een advocaat te vragen verschillende nationale richtlijnen te ontcijferen en te vergelijken – een partner die geldig 37001-gecertificeerd is, waar ook ter wereld, zou veilig moeten zijn om zaken mee te doen.

ISO 37001 behandelt zowel actieve (betalen) als passieve (ontvangen) smeergelden en –gunsten, zowel van en aan klanten, medewerkers als intermediairs; en is daardoor bruikbaar voor zowel het bedrijfsleven als overheden en not-for-profits. 

Organisaties die ABC-compliant willen zijn en blijven moeten dus zo snel mogelijk ISO37001-gecertificeerd zien te worden.

ISO 37001 focust vooral op omkoping, en richt zich niet op ( het bestrijden van) fraude, kartelafspraken, witwassen en andere overtredingen van wet- en regelgeving, die schadelijk zijn voor het maatschappelijk vertrouwen en de concurrentiepositie van andere(n), die met ‘corruptie’ geassocieerd worden. Maar de scope van een eigen ABC-programma kan natuurlijk wel verbreed worden, waarbij deze standaard ook als leidraad kan dienen.

Meer details via cfo.com/risk-management/

Gerelateerde artikelen