Metrimanie

Iedere accountant weet waar DMAIC voor staat. Hoe zouden we zonder die methodiek ons werk kunnen doen?
DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve, Control – de standaard aanpak voor iedereen die iets wil verbeteren. Meten is weten, zegt het spreekwoord, en de heilige Peter Drucker zei het ook al: "What gets measured gets managed!"  
 
Ook voor accountants in en buiten de business zijn metrieken en key performance indicators een essentieel instrument. Je kunt er problemen mee analyseren, oplossingen op baseren en resultaten mee meten. Je kunt ermee vergelijken en aandacht mee vragen. Overheden zijn afhankelijk van economische indicatoren, en Wall Street en het Damrak zweren erbij. 
 
consultantsmind.com/zet enkele relativerende kanttekeningen bij de rol die meetgegevens in ons vakgebied spelen:  
1. Er zijn er teveel van. Ook hier toont de meester zich in de beperking.
2. Niet alle metrieken zijn gelijk(waardig). 
3. Vele meten alleen wat al gebeurd is. Er zijn lagging en leading metrics! 
4. Metrieken bewijzen zelden een causaal verband. Het zijn symptomen, geen oorzaken.
5. KPI’s bewijzen niet altijd dat er echt gepresteerd is.
6. Pas op met benchmarken. Appels zijn nog steeds geen peren, al wegen ze evenveel. 
7. Meetgegevens geven geen raad. Ze vertellen hoogstens hoe de situatie is. 
8. Scores horen onlosmakelijk bij een spel. Spelers spelen soms vals, puur om te scoren.
9. Meten kan ook tijdsverspilling zijn. Er wordt véél te veel gemeten en bijgehouden. 
 
Lees de blog voor meer kritische noten – en adviezen om beter om te gaan met een paar relevante meetgegevens. 
Gerelateerde artikelen