Massaclaim tegen ABN AMRO om renteswaps

Stichting Renteswapschadeclaim start een collectieve procedure (massaclaim) tegen ABN AMRO. Volgens de stichting verkocht de bank voor 9 miljard aan renteswaps aan particulieren en het niet-professioneel mkb en voor een soortgelijk bedrag ook aan het grootbedrijf. ‘Bij vernietiging of ontbinding van de renteswaps dient ABN AMRO vanwege de gedaalde euriborrente vanaf 2008 jaarlijks gemiddeld 3% rente terug te betalen. Dit komt neer op een schade van ruim 4 miljard,’ zo stelt de stichting.

Renteswapschadeclaim: ‘ABN AMRO Bank verkocht in de periode 2005 – 2011 nagenoeg alleen leningen met renteswaps. Renteswaps zijn complexe financiële producten en zouden de bedrijven moeten beschermen tegen stijgende rente. Maar ABN AMRO verhoogde tussentijds op grote schaal de renteopslag waardoor ondernemers werden geconfronteerd met fors hogere maandlasten.’ De stichting stelt namens haar klanten dat mkb-ondernemers nooit renteswapovereenkomsten zouden hebben gesloten als zij een juiste voorstelling van zaken hadden gehad. De stichting wordt hierin gesteund door recente rechtspraak, waaronder het vonnis van 17 juni 2015 van de Rechtbank Amsterdam, waarin gesteld wordt dat de renteopslagen onverschuldigd zijn betaald. Eerder dit jaar dagvaardde de stichting al collectief 111 Rabobanken vanwege renteswaps.

Mr Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Renteswapschadeclaim: ‘Na de Rabobank gaan we nu ook ABN AMRO collectief dagvaarden vanwege de onrechtmatige verkoop van renteswaps. Hiertoe hebben wij ABN AMRO een ultimatum gesteld dat 24 juli 2015 afloopt. De gevolgen voor de bank zijn verstrekkend. Want ABN AMRO moet nu met het oog op de beursgang in de prospectus openheid van zaken gaan geven. Wij beseffen dat de positie van ABN AMRO behoorlijk kwetsbaar is. ABN AMRO kan zich niet zoals de Rabobank blijven verschuilen achter het argument dat het om bedrijfsgevoelige informatie gaat, en dat juichen wij van harte toe.’

Renteswapschadeclaim zegt inmiddels door zo’n 200 mkb-ondernemers te zijn gemachtigd om namens hen op te treden in deze zaak. Lijesen zei te verwachten dat dit aantal nog zal toenemen. 

In een reactie zegt ABN AMRO bezig te zijn met beoordelen van rentederivaten van individuele ondernemingen. ‘Bij die klanten waar er onverhoopt problemen blijken te zijn, streven we naar een oplossing. De AFM is nauw betrokken bij het herbeoordelingsproces en ziet toe. We hebben kennis genomen van de aangekondigde actie van de Stichting Renteswapschadeclaim.’ Een woordvoerder van de bank voegde daaraan toe ‘dat we de bedragen niet herkennen en er verbaasd over zijn’. 

Gerelateerde artikelen