Stichting dagvaart Rabobank om verkoop renteswaps

De Stichting Renteswapschadeclaim heeft Rabobank donderdag gedagvaard. De bank zou zich schuldig hebben gemaakt aan wanpraktijken bij de verkoop van financiële producten aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die daardoor zwaar zijn gedupeerd.

De stichting zegt op te treden namens inmiddels vijfhonderd ondernemers die samen een schade hebben geleden van 800 miljoen euro.

Volgens Renteswapschadeclaim verkocht Rabobank financiële producten waarmee ingespeeld kan worden op wisselende rentestanden, terwijl medewerkers van de bank tegelijkertijd betrokken waren bij het manipuleren van het interbancaire rentetarief Euribor.

De betrokken ondernemers zouden nooit renteswapovereenkomsten hebben gesloten ‘als zij een juiste voorstelling van zaken zouden hebben gehad’, stelt de stichting. Zij eist vernietiging en ontbinding van de overeenkomsten met terugwerkende kracht en compensatie voor de geleden schade.

‘De inzet van de bank blijft om met iedere klant met een klacht over een lopend rentederivaat in gesprek te gaan om te oordelen of er een probleem is en hoe we dat met oog voor het klantbelang en rekening houdend met de specifieke klantsituatie op kunnen lossen’, laat Rabobank in reactie weten.

De bank meldt dat er 8000 klanten een renteswap hebben. Op dit moment zijn er circa 170 klachten in behandeling, waarvan er zestien zaken onder de rechter zijn.

Rabobank zegt het afgelopen jaar met zo’n tweehonderd klanten tot een passende oplossing te zijn gekomen. Met ongeveer tweehonderd klanten is Rabobank nog in gesprek over een oplossing. 

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen