Landelijke Landbouwnormen 2014′ beschikbaar

De Belastingdienst stelt de 'Landelijke Landbouwnormen 2014' beschikbaar. Hierin vindt staan de normbedragen voor 2014 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland.

Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2014’  kunnen worden gedownload via de site van de Belastingdienst.

Gerelateerde artikelen