Kritiek RB op voorgestelde wijzigingen renteaftrekbeperkingen vennootschapsbelasting

Register Belastingadviseurs (RB) is kritisch over de voorgestelde wijzigingen van de renteaftrekbeperkingen voor de vennootschapsbelasting.

Voorzitter Wil Vennix: “Het is goed dat het Ministerie van Financiën de markt vraagt om reacties op voorstellen. In dit geval moeten de uiteindelijke voorstellen met Prinsjesdag 2016 worden gepubliceerd. Resteert er nog wel voldoende tijd om de tot en met 18 juli 2016 uitgebrachte reacties te beoordelen en te verwerken?’

‘Ik vrees dat de mkb-ondernemer opnieuw wordt getroffen door een verzwaring van administratieve lasten, terwijl het misschien niet eens nodig is om aanpassingen te maken’, vervolgt Vennix. ‘Daarbij komt nog dat veel regelingen in de wet zijn gericht op het tegengaan van misbruik dat niet eens door het mkb wordt veroorzaakt. Een ongunstige ontwikkeling.’

In het voorstel wordt een nieuw begrip ‘samenwerkende groep’ geïntroduceerd. Het is volgens het RB echter onduidelijk hoe dit begrip moet worden ingevuld. Deze onduidelijkheid leidt tot rechtsonzekerheid voor de Belastingdienst en belastingplichtigen. Vennix: ‘Het zou niet zo mogen zijn dat volstrekt gangbare en legitieme mkb-structuren door een dergelijk onduidelijk begrip in het gedrang komen.’

De reactie van het RB op de voorgestelde wijzigingen bevat meer aandachtspunten. Zo lijkt de timing van de consultatie door Financiën ongelukkig ten opzichte van een reeds gesloten akkoord in EU-verband over een anti-ontgaansrichtlijn en is onduidelijk hoe beide zaken zich tot elkaar verhouden. Daarnaast is er geen overgangsrecht opgenomen in het voorstel. Volgens het RB zouden nieuwe regels enkel voor nieuwe gevallen moeten gelden.

Lees ook:

• Wijzigingen renteaftrekbeperkingen vennootschapsbelasting ter consultatie

Gerelateerde artikelen